گزيده اخبار
08 Feb 2016 - دوشنبه 19 بهم 1394

سلامت

تغذیه

5634786

سفیدک سطحی گندم و نشانه ها

بهترین نشانه سفیدک سطحی گندم و جو ظهور و تشکیل یک پوشش قارچ سفید متمایل به خاکستری در سطح فوقانی برگها و روی کاسبرگها می باشد . این پوشش قارچ ممکن است به طور پراکنده و یا به طور کامل سطح برگها را بپوشاند و این مطلب بستگی به حساسیت نوع ویا واریته میزبان دارد .

مطالب ویژه

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

امتیاز دهید:
به این سایت

با تشکر