علت قفل شدن فک

گاهی وقتها ما دچار مشکل قفل شدن فک می شویم. به گزارش اسان طب به ناتوان شدن فرد برای باز کردن کامل دهان یا مشکلات مربوط به آن قفل شدن فک گفته می شود.

معمولا دلیل قفل شدن فک اسپاسم عضلات فک موجود در ناحیه مفصل فک است . در این حالت نه میتوانیم به خوبی صحبت کنیم . و نه میتوانیم بخوبی غذا بخوریم .

نکته ای هم راجع به ورزشهای فک بگوییم و ان اینست که همان جویدن غذا یکی از مهمترین ورزشهای فک است. بد جویدن برای فک خطرناک است. سعی کنید خیلی ملایم غذا را بجوید تا خون در فک ها جریان پیدا کند. در ضمن غذا را زود قورت ندهید و حدودا 30- 40 بار هر لقمه را بجوید.

قفل شدن فک قفل شدن فک قفل شدن فک قفل شدن فک قفل شدن فک قفل شدن فک قفل شدن فک