کد :19423 15 آبان 1394 139 دسته : سلامت همیار آسان طب

اهمیت رشته روماتولوژی به سبب شیوع بالای این بیماری ها در جامعه است و از آن هم مهم تر اینکه اساس این رشته بر بیولوژی ملکولی می باشد ، یعنی به بنیان بیماری توجه دارد و به دنبال علت بیماری و درمان بنیادی می باشد .

روماتولوژی

روماتولوژی

کلیات روماتولوژی

علم پزشکی علم شناخت ساختار بدن است و اعمال فیزیولوژی آن به طور منظم در تمام قسمت ها انجام می گیرد . این اعمال اگر از محور نظم خود خارج شود به صورت پاتولوژی ظاهر می شود . لذا مبحث فیزیوپاتولوژی یعنی به هم خوردن نظم ارگان ها و بروز علایم به صورت بیماری . البته هر گونه تغییری در سیستم بدن علل خاص خودش را دارد که باعث بروز بیماری های خود می شود . با شناخت بیماری های مختلف رشته های مختلف پزشکی به وجود آمده است و امروز هر قسمت یک ارگانی کارشناس فوق تخصص دارد . در میان رشته های مختلف پزشکی طب داخل جایگاه ویژه ای دارد . زیرا طب داخلی دربرگیرنده تمام ارگان های بدن است ، بنابراین هیچ رشته تخصصی یا فوق تخصصی بدون آگاهی از طب داخلی موفق نخواهد بود . یک پزشک عمومی آنچه بیشتر باید بداند طب داخلی است و انتظار بیماران از یک پزشک عمومی در حد کلیات طب داخلی است .

آموزش طب داخلی جایگاه ویژه ای دارد . به همین دلیل طب داخلی را مادر طب می نامند . تکامل علوم و فنون در نیم قرن گذشته در تمام رشته ها چشمگیر است . در این راستا پیشرفت علوم پزشکی به ویژه طب داخلی با شتاب زیاد در حال تکامل است . وسعت شناخت طب داخلی به حدی زیاد است که قسمت های مختلف آن به صورت فوق تخصصی مورد توجه قرار گرفته است . امروزه رشته روماتولوژی leader رشته های دیگر است . زیرا بیماری های این رشته بسیار شایع است و ارتباط آن با سایر رشته ها بسیار چشمگیر است . یکی از رشته های طب داخلی که به سرعت پیشرفت کرد و پیشرفت آن مدیون علم ایمنولوژی بود . رشته روماتولوژی است Rheumatology . این رشته در ابتدا در دامن طب داخلی مطالعه می شد . به تدریج با شناخت آن از طب داخلی جدا شد و به صورت یک رشته فوق تخصصی در عرصه علوم پزشکی دارای شخصیت ویژه ای شد . روماتیسم بیماری شایعی شده است .

در اوایل پر محتوا نبود ولی به تدریج که علم ایمنولوژی Immunology پیشرفت کرد . همگام با آن پایه های رشته روماتولوژی محکم شد و امروزه رشته روماتولوژی یک قسمت مهم طب داخلی است که عمده ترین بیماران را در زیر مجموعه طب داخلی در بر می گیرد . بنابراین اساس رشته روماتولوژی بر بیولوژی ملکولی گذاشته شده است . در نتیجه ارتباط زیادی بین رشته روماتولوژی بر بیولوژی ملکولی گذاشته شده است . در نتیجه ارتباط زیادی بین رشته روماتولوژی و ایمنولوژی و ژنتیک وجود دارد . رشته روماتولوژی امروزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . اهمیت آن به سبب شیوع بالای این بیماری ها در جامعه است و از آن هم مهم تر اینکه اساس این رشته بر بیولوژی ملکولی می باشد ، یعنی به بنیان بیماری توجه دارد و به دنبال علت بیماری و درمان بنیادی می باشد ، یعنی به بنیان بیماری توجه دارد و بدنبال علت بیماری و درمان بنیادی می باشد . اهمیت عمده این رشته آن است که بیماری های بافت همبند را در بر می گیرد و چون بافت همبند تقریبا در تمام اندام های بدن وجود دارد تمام سیستم های بدن در این رشته از بیماری های داخلی درگیر می شوند .

.

بیماری روماتیسم چیست ؟

هنگامی که مبحث رماتیسم هنوز به صورت یک رشته مستقلی تعریف نشده بود ، رماتیسم خلاصه می شد به آرتریت یعنی تورم مفصلی و آن هم محدود به یک یا چند بیماری . ولی امروز که مبحث روماتولوزی به صورت یک رشته مستقل در آمده است تعریف رماتیسم وسعت یافته و شامل بیماری های مفصلی و جنب مفصلی و عضلانی استخوانی به عبارت دیگر بیماری های بافت همبند با تظاهرات musculoskelotol و گرفتاری ارگانها همراه است . بنابراین رشته روماتولوژی شامل بیماری های رماتیسمی و کلاژن می باشد که به صورت آرتریت و اوستئوآرتریت – تب رماتیسمی – بیماری های استخوانی – بیماری های عضلانی و گرفتاری های خارجی مفصلی (تاندیت ها ، بورسیت ها ، فیروزیت ها ، کپسولیت ها) تظاهر می کند .

.

اپیدمیولوژی

مطالعات اپیدمیولوژی که توسط مرکز تحقیقاتی روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران واحد بیمارستان امام خمینی در طول 34 سال گذشته صورت گرفته است . نشان داده که 32/6% افراد بالغ ایرانی مبتلا به یکی از بیماری های روماتولوزیک هستند . یعنی 1/3 افراد بالغ ایرانی ، که رقم بسیار بالایی است و اگر این رقم را با آمار آمریکا مقایسه کنیم ، (این آمار بر اساس آمار سال 1984 برابر است .) در آمریکا 31.4 می باشد . پس از نظر آماری فرقی با هم ندارند . یعنی در تمام دنیا اگر بررسی اپیدمیولوژیک کامل صورت بگیرد ، عددی در همین حدود به دست می آید . بنابراین بیماری های روماتولوژی از شایع ترین بیماری ها هستند و برای هر 20000 نفر جمعیت یک روماتولوژیست نیاز است . اگر جمعیت ایران را 70 میلیون فرض کنیم حداقل نیاز به 350 روماتولوژیست خواهیم داشت و این در حالی است که در ایران بیش از 50 روماتولوژیست نداریم . امید است با مراکز متعددی که برای تربیت روماتولوژیست هستند این کمبود جبران شود .

اپیدمیولوژی

.

شیوع بیماری های روماتولوژی در ایران و طبقه بندی آن

مجموعه بیماری های روماتولوژی به دسته های مختلف تقسیم می شود : بیماری های مفصلی وخارج مفصلی و استخوانی

بیماری های مفصلی شامل بیماری های مکانیکی ، دژزاتیو ، التهابی غیر عفونی و عفونی ، متابولیک ، خونی ، تغییرات تومورال سینویال زمینه بیماری های گوارشی و نورولوژیک و آندوکرینی . عمده ترین بیماری های روماتولوژیک بیماری اتوایمون هستند که زمینه ژنتیکی در بروز آنها اهمیت دارد . لذا شناخت و افتراق این بیماری ها از سایر بیماری های روماتولوژیک ارزشمند تر است . بیماری های اتوایمون 11 % کل بیماری های روماتولوزی را تشکیل می دهند . اگر این بیماری های اتوایمون را مطالعه کنیم . دو دسته بزرگ را تشکیل می دهند .

Mojor بودن به این معنا نیست که خطر و یا شیوع آنها بیشتر است . بلکه اهمیت این بیماری ها در تشخیص و تشخیص افتراقی و استراتژی درمانی مشخص می سازد . بیماری های ماژور در مجموع شیوع کمتری از بیماری های Minor دارند . سر دسته Major auto immune disease در ایران بیماری بهجت است که در ایران شایع می باشد و 58 5 کل بیماری های اتوایمون ماژور را تشکیل میدهد . بعد SLE که 29/1 % و بعد بیماری P.S.S یا اسکلرودرمی 75 و بیماری درماتومیوزیت 5 % و بعد بقیه با درصد خلی پایین 1% . Minor auto immune disease یا Inflammatory Joint disease که به نام بیماری های روماتیسمی هم شناخته شده اند . سر دسته این گروه بیماری روماتوئید است که شیوع آن 76 % می باشد . شیوع این بیماری در جهان صرف نظر از نژاد و موقعیت جغراقیایی 1% جمعیت جامعه می باشد . این شیوع در تمام نقاط دنیا یکسان است . به گزارش آسان طب نسبتا در سنین جوانی انسان را بیمار می کند و اگر کاری برایش انجام نشود مدت 4-5 سال تمام مفصل ها از بین می روند و مفاصل دفرمه می شوند و شخص معلول و از کار و فعالیت می افتد وبرای زندگی نیازمند دیگران می شود و از نظر اقتصادی برای خود و مملکت بیهوده می شود . بیماری بعدی با شیوع کمتر اسپوندیلیت انکیلوزان 13 % ، بعد روماتیسم حاد مفصلی 8%، روماتیسم پسوریازیس 1/4 % و سندرم رایتر 0.6 % . این آمار مربوط به 33 سال گذشته است .

منبع :

asanteb.com

نظرات