کد :19425 15 آبان 1394 100 دسته : اخبار پزشکی , سلامت همیار آسان طب

برای مطالعه اجزاء مفاصل که شامل تمام مفاصل متحرک بدن می باشد لازم است شناخت کاملی از اجزاء بافت همبند در سیستم های حرکتی مانند غضروف ، استخوان بافت سینویال و کپسول مفصلی داشته باشیم . لذا یک قسمت عمده این بافت ها را که کلاژن می باشد مورد مطالعه ساختاری قرار می دهیم .

مفاصل

مفاصل

مفاصل

میدانیم مفاصل از نظر کار و حرکت به سه دسته تقسیم شده اند .

دسته اول مفاصل متحرک که همه سینویال دارند و از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . دسته دوم مفاصل نیمه متحرک مانند ستون فقرات و دسته سوم مفاصل غیر متحرک .

چون بیشتر مفاصل متحرک در بیماری های رماتیسمی گرفتار می شوند ما نیز آن را مورد مطالعه وبررسی قرار می دهیم . مفاصل متحرک از دو انتهای استخوان که قسمت اپی فیز آن نامیده می شود تشکیل می گردد . سطوح استخوانی مجاور هم در مفصل را غضروف می پوشاند . اطراف این مفصل را کیسه ای قرار می گیرد که آن را کپسول مفصلی می نامند . سطح داخلی کپسول مفصلی را بافت سینویال پوشانیده که دارای اهمیت ویژه ای می باشد که در مورد آن بحث خواهد شد . اطراف کپسول مفصلی را داربست نگهدارنده مفصل شامل لیگمان ها ، تاندون و عضلات می پوشاند که به استحکام مفصل کمک می کند و از حرکات غیر طبیعی آن جلوگیری می نماید و فقط به مفصل اجازه می دهد در جهتی که لازم است حرکت کند . این مجموعه را یک دستگاه نورولوژیکی کامل می کند . تاثیر آن تعیین وضعیت فضائی مفصل است – حرکت مفصل که توسط سیستم عصبی فرمان می گیرد و بالاخره حس درد که یک آلارم برای مفصل محسوب می شود .

هیستوفیزیولوژی مفاصل

تمام مسائل روماتولوزی نهایتا با تغییرات بافت همبند همراه می باشد . این تغییرات شامل تمام قسمت های اسکلت بدن می شود . لذا لازم است مختصری از هیستوفیزیولوزی و طرز کار بافت همبند در قسمت های مختلف سیستم حرکتی داشته باشیم تا بتوانیم فیزیوپاتولوزی آن را مطالعه کنیم . سلول اولیه بافت همبند را فیزیوبلاست تشکیل می دهد که یک سلول ستاره ای شکل یا دوکی شکل است . وظیفه ان ساختن مواد خارج سلولی و تشکیل بافت های بدن است . این سلول در بافت های مختلف به نام همان بافت نامیده می شود . ماده خارج سلولی شامل (ماده اساسی ، فیبرهای کلاژن ، فیبرهای الاستیک) لذا شایعترین قسمت بدن را بافت همبند تشکیل می دهد و پیری انسان مربوط به فرسودگی این بافت است و اکثر ضایعات روماتولوژی چه به صورت مادرزادی و چه به صورت اکتسابی مربوط به این بافت است و اگر روزی مکانیسم حقیقی بافت همبند را بدانیم شاید بتوانیم زمان پیری را تغییر دهیم . برای مطالعه اجزاء مفاصل که شامل تمام مفاصل متحرک بدن می باشد لازم است شناخت کاملی از اجزاء بافت همبند در سیستم های حرکتی مانند غضروف ، استخوان بافت سینویال و کپسول مفاصل داشته باشیم . لذا دو قسمت عمده این بافت ها را که شامل کلاژن و پرتئوگلیکان ها می باشد مورد مطالعه ساختاری قرار می دهیم .

کلاژن

کلاژن خانواده ای از ملکولهای مخصوص است که ساختمان ملکولی مشابه داشته و یک شبکه خارج سلولی را در تمام جانوران پر سلولی تشکیل می دهد . 20 درصد کل پروتئین های بدن می باشد . عده ای معتقدند که تغییر در ساختمان در ساختمان و متابولیسم کلاژن به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اتیولوژی بسیاری از بیماری ها نقش دارد . اگر یک سلول فیبروپلاست را به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی مطالعه کنیم مشاهده می شود . دارای هسته ، سیتوپلاسم ، داخل سیتوپلاسم ریبوزوم فراوان ، یک رتیکولوم آندوپلاسمیک بزرگ و یک دستگاه گلژی .

مکانیسم تولید کلاژن به این صورت است که داخل هسته M-RNA فرمان ساختار را به ریبوزوم می رساند . این فرمان برای انجام کار به کمک ریبوزوم به داخل رتیکولوم آندوپلاسمیک ارسال می شود و در محل ساخته شدن زنجیره α انجام می شود . پروتو کلاژن عبارتست از پلی پپتیدهائی که درون سلول سنتز شده است که به نام زنجیره های آلفا معروف هستند . هر سه زنجیره آلفا یا پرتو کلاژن در درون سلول تشکیل مارپیچی را می دهد که در این حالت به نام پروکلاژن نامیده می شود . این ساختار در انتهای رتیکولوم آندوپلاسمیک شکل می گیرد و پس از تشکیل توسط دستگاه گلزی تجمع و دسته بندی شده به خارج سلول فیبروپلاست ترشح می شود . در این مرحله پرکورسورکلاژن نامیده می شود . تاکنون 5 نوع زنجیره آلفا شناخته شده است . لذا نوع مولکول پروکلاژن بستگی به این دارد که کدام از دسته سه تایی از زنجیره ها به هم پیچ بخورند و به خارج سلول ترشح شوند .

کلاژن

شش نوع منوم های کلاژن شناخته شده است .

نوع اول در بسیاری بافتها وجود دارد .

نوع دوم قسمت اعظم بافت غضروف را تشکیل می دهد که از سخت ترین نوع کلاژن است .

نوع سوم قسمت اعظم کلاژن عروق خونی را تشکیل می دهد .

نوع چهارم کلاژن کلاسیک مامبران بازال می باشد .

نوع پنجم کلاژن جفت و استرومای طبیعی قرینه و لامینای الاستیک و خلفی قرینه وسایر مامبرانها .

نوع ششم عمدتا در بافتهای جنینی و برخی از سلول های کشت بافتی و اسکارها وجود دارد . هرگونه اختلالی در ساختار کلاژن باعث بروز مربوط به آن عضو می شود . برای مثال سندرم اهلردانلس و اوستئوژنز ناکامل نقص جنینی تیپ کلاژن می باشد و اوستئوآرتریت نقص ثانوی در سنتز کلاژن تیپ دو می باشد .

کلاژن مهره داران ترکیب اسید آمینه خاصی دارد که در آن گلیسین حدود 1/3 اسید آمینه های موجود را تشکیل می دهد و سایر اسید امینه ها شامل پرولین و هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لیزین می باشد .

طرز تشکیل فیبرکلاژن چگونه است ؟

به این ترتیب است که از اتصال منومرها به هم فیبریل های کلاژن تشکیل می شود . مونومرهای کلاژن با فاصله 640 آنگستروم در کنار یکدیگر به صورت طولی یا افقی قرار می گیرند و فاصله عرض یا عمودی منومرها از یکدیگر 1/4 فاصله طولی یا افقی می باشد . به گزارش آسان طب این طرز قرار گرفتن به آنها یک تصویر تاریک و روشن ایجاد می کند و سرانجام اینکه از کنار هم قرار گرفتن به آنها یک تصویر تاریک و روشن ایجاد می کند و سر انجام اینکه از کنار هم قرار گرفتن فیبریل های کلاژن فیبرکلاژن تشکیل می شود . این کلاژن در بافت های مختلف بر حسب وظیفه آنها به طرز خاصی قرار می گیرند .

منبع :

asanteb.com

نظرات