http://www.perspolisitarin.loxblog.com http://www.tanaffor2.loxblog.com http://www.gazorkhan.loxblog.com http://www.loveff.loxblog.com http://www.campaignzohor.loxblog.com http://www.paragalaydar.loxblog.com http://www.zakharbazi.loxblog.com http://www.vjir.loxblog.com http://www.khande20.loxblog.com http://www.moaraghl.loxblog.com http://www.hosseinabad.loxblog.com http://www.silentboy.loxblog.com http://www.kamyaran.loxblog.com http://www.fotonini.loxblog.com http://www.argpishgaman.loxblog.com http://www.shabahang20.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.profilenice.loxblog.com http://www.hamechidaram.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.tabadolha.rozblog.com http://www.bestweblogs.rozblog.com http://www.tabadoliha.rozblog.com http://www.weblognevisaan.rozblog.com http://www.mamlekate.ir http://www.welink.rozblog.com http://www.cze.ir http://www.link4up.rozblog.com http://www.cafelink.rozblog.com http://www.linksee.rozblog.com http://www.youtube23.rozblog.com http://www.guitareman.rozblog.com http://www.zhee.ir http://www.irsaba.ir http://www.add-links.ir http://www.5link.ir http://www.itismsrt.ir http://www.rozesefidam.rozblog.com http://www.etstur.ir http://www.gemlink.rozblog.com http://perspolisitarin.loxblog.com http://tanaffor2.loxblog.com http://gazorkhan.loxblog.com http://loveff.loxblog.com http://campaignzohor.loxblog.com http://paragalaydar.loxblog.com http://zakharbazi.loxblog.com http://vjir.loxblog.com http://khande20.loxblog.com http://moaraghl.loxblog.com http://hosseinabad.loxblog.com http://silentboy.loxblog.com http://kamyaran.loxblog.com http://fotonini.loxblog.com http://argpishgaman.loxblog.com http://shabahang20.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://profilenice.loxblog.com http://hamechidaram.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://tabadolha.rozblog.com http://bestweblogs.rozblog.com http://tabadoliha.rozblog.com http://weblognevisaan.rozblog.com http://mamlekate.ir http://welink.rozblog.com http://cze.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://linksee.rozblog.com http://youtube23.rozblog.com http://guitareman.rozblog.com http://zhee.ir http://irsaba.ir http://add-links.ir http://5link.ir http://itismsrt.ir http://rozesefidam.rozblog.com http://etstur.ir http://gemlink.rozblog.com http://linux-web.ir http://carzor.lineblog.ir http://linux-web.ir http://monopod.shikweb.ir https://isheidayi.com/ http://welink.rozblog.com/ http://omdebazaar.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://www.backlinka.ir http://www.tablloravan.ir http://www.zhee.ir http://www.darvishmusic.com/ http://add-links.ir http://www.popup.5link.ir http://www.backlinka.ir http://backlinka.ir http://www.backlinka.ir
.
شرکت نرم افزار عارف رایانه ویکیوز

مطالب مرتبط با اخبار پزشکی

نرم افزار مطب

نوشته تصادفي

تبلیغات متنی

برچسب های پرکاربرد

آسان طب استرس اضطراب افسردگی انواع گل تست روانشناسی تغذیه تغذیه سالم جوش صورت داروهای گیاهی درمان استرس درمان افسردگی درمان دیابت درمان سرطان درمان یبوست دندان رژیم غذایی رژیم لاغری زیبایی پوست سرطان لاغری لاغری سریع ماسک صورت معرفی گل مو ویتامین پرورش گل پوکی استخوان کاهش وزن گیاهان دارویی

ساختمان بدن انسان را بشناسید

مجله پزشکی آسان طب » اخبار پزشکی » ساختمان بدن انسان را بشناسید

بدن ، وسیله ی ارتباط ذهن با عالم خارج است . به همین دلیل روان شناسان از تحقیقات فیزیولوژی در روان شناسی استفاده های شایان کرده و همواره به شناخت کامل بدن و مخصوصا عضوهای حسی و دستگاه اعصاب توجه زیادی نموده اند . ترشح غدد که امری جسمانی است ، در حالات روانی تاثیرات عمیق دارد .

ساختمان بدن انسان

همچنان که مطالعات حالات نفسانی و یافتن قوانین آنها مد نظر روان شناس است ، بحث در ساختمان بدن انسان و رابطه بدن با ذهن و روان نیز مورد دقت او می باشد . چرا که  ، وجود هر کس از دو قسمت ممتاز ( بدنیات و نفسانیات ) تشکیل شده و این دو قسمت همواره در یکدیگر تاثیرات متقابل دارند . چنانچه می دانیم ترشح غدد که امری جسمانی است ، در حالات روانی تاثیرات عمیق دارد و همچنین بدون تاثیر عضو های حسی در بدن  ، احساسی برای ذهن حاصل نمی شود و نیز حسن جریان اعمال بدنی تاثیر مستقیم و فوری در حسن جریان امور نفسانی دارد و بر عکس .

ساختمان بدن انسان و ساختمان جسمانی بدن انسان

بالاخره ساختمان بدن انسان ، وسیله ی ارتباط ذهن با عالم خارج است ، به همین نظر است که روان شناسان از تحقیقات فیزیولوژی در روان شناسی استفاده های شایان کرده و همواره به شناخت کامل ساختمان بدن انسان و مخصوصا عضوهای حسی بدن  و دستگاه اعصاب توجه شایان مبذول داشته و می دارند . ما نیز در اینجا به تبعیت از علمای فن ، این قسمت را که شامل سه قسمت ذیل می باشد ، به بحث از ساختمان جسمانی بدن  اختصاص داده و به شرح خیلی مختصر اکتفا می کنیم .

1- عضوهای حسی یا عضوهای گیرنده

2- سلسله اعصاب یا دستگاه رابط

3- عضوهای پاسخ دهنده در بدن

1- عضوهای حسی یا عضوهای دریافت دارنده – گیرنده در ساختمان بدن انسان

احساس در ساختمان بدن انسان

هر احساسی در بدن ما دارای دو مقدمه است : یکی تحریکات خارجی و دیگر تاثیر عضوی . چنانکه در مورد صوت اشاره شد ، ارتعاشات هوا تحریک خارجی و جنبشی که به گوش دست داده است ، تاثیر عضوی می باشد و در مورد بو ، ذرات بسیار ریز تحریک خارجی است و تغییری که در بینی روی داده ، تاثیر عضوی است . پس از حصول این دو مقدمه در مغز انعکاسی (بازتابی) (که چگونگی اش نامعلوم است) پیدا می شود که احساس نام دارد .

اهمیت حس بینایی در ساختمان بدن انسان

حس بینایی ، ادراکی ترین و صنعتی ترین حواس است و در واقع  ادراکی ترین حس ها ست . برای اینکه مبنای بسیاری از معلومات ذهنی ما است و در ادراک مکان ، بزرگترین دخالت را دارد و اکثر تشبیهات و استعمارات خود را مدیون آن هستیم ، صنعتی ترین حواس است . به گزارش آسان طب برای اینکه صنایع نقاشی ، حجاری و مجسمه سازی و گچ بری و بسیاری هنرهای زیبای دیگر منتسب به آن می باشد و از این گذشته حس بینایی مانند حس شنوایی جنبه اجتماعی هم دارد .

اهمیت حس سامعه یا حس شنوایی در ساختمان بدن انسان

حس شنوایی در بدن پس از حس بینایی ، ادراکی ترین و صنعتی ترین حواس است ، ادراکی ترین از این جهت که بسیاری از معلومات مقدماتی ما از خارج از راه سامعه در ذهن وارد شده و در آنجا اثر می گذارد . به علاوه قوه ی تکلم روی این پایه استوار است . زیرا کسانی که کر به دنیا آمده اند نه تنها از فهم مقاصد هم نوعان به وسیله ی سخن گویی آنان عاجز هستند ، بلکه خودشان هم اگر به مخرج های دهان و ساختمان زبانشان بی عیب باشد ، لال خواهند ماند .

2-دستگاه رابط یا سلسله اعصاب در ساختمان بدن انسان

تحریکات خارجی ، حواس ده گانه را متاثر می سازد و این تاثیر توسط  رشته هایی مخصوص که عضوهای حسی را به مرکز عصبی متصل می کنند تا به مغز انتقال یابد . چون شرح این دستگاه پیچیده که مخصوصا در بدن انسان تکامل عجیب و شگفت آسایی پیدا کرده از حوصله ی این مختصر خارج است .

اعصاب در ساختمان بدن انسان

سلسله اعصاب مرکزی در بدن ما توسط رشته های عصبی با تمام نقاط بدن اتصال دارند ، از این رو این رشته ها بر دو قسمند . یکی از اعصابی که تحریکات عصبی را به سلسله اعصاب می رسانند و به اعصاب حساس یا اعصاب حسی موسومند . دیگری اعصابی که فرمان حرکت یا ترشح را از مراکز عصبی به عضله یا غده می آورند و به اعصاب محرکه یا اعصاب حرکتی نامیده اند . هر رشته عصبی از به هم پیوستن عده ای از سلول های عصبی به نام نرون تشکیل شده است . نرون ها عنصر اصلی سلسله اعصاب نامیده می شوند و از یکدیگر مستقل و ممتازند .

دستگاه رابط یا سلسله اعصاب

نرون عبارت است از یک سلول عصبی با تمام منشعبات آن .

هر نرون از سلول عصبی از ریشه (انشعابات انتهایی اکسون و خود اکسون را میگویند) و دندریت ها ساخته شده است . اکسون و انشعابات انتهایی اکسون وسیله ارتباط یک نرون با نرون دیگر در بدن می باشد و محلی را که ریشه های یک نرون با دندریت های نرون دیگر بستگی و ارتباط پیدا می کنند سینا پس Synapce می گویند .

تحریکات عصبی در بدن  از سلول های عصبی گذشته و از سیناپس عبور می کند . به عقیده جمعی از دانشمندان هر گاه تحریکی از سیناپس گذشت ، مقاومت آن سیناپس در موقع تجدید همان تحریک کم می شود ، به طوری که اگر تحریک عصبی دیگری که مثل تحریک اول باشد ، بخواهد از سیناپس بگذرد ، آسان تر از تحریک اول عبور می کند (مثل اینکه به اصطلاح جاده کوبیده شده باشد ).

هر اندازه در بدن  عده تحریکات همانند زیادتر باشند ، مقاومت سیناپسی کمتر شده و جریان های عصبی بعدی آسان تر انجام می گیرد . این مطلب اساس نظریه ی فیزیولوزی عادت و یادگیری است .

3-عضوهای پاسخ دهنده در ساختمان بدن انسان

عضوهای پاسخ دهنده  در ساختار بدن انسان عبارتند از عضلات و غدد ترشحی ها که دستورات اعصاب محرکه و حرکتی را عملی می کنند .

یعنی پس از آنکه تحریکات عصبی از عضو حسی به مراکز عصبی رسید . از آنجا به وسیله ی اعصاب محرکه و حرکتی به عضلات و غدد ترشحی می رسد و در حقیقت واکنش به صورت حرکت عضله یا ترشح غدد ظاهر می شود .

 در ساختمان بدن انسان

ساختمان بدن انسان از بخش های خیلی مختلف و دقیقی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را دارند و برای زنده ماندن ما تلاش میکنند.

واقعا باید از خدای بزرگ به خاطر این نعمتی که به ما داده تشکر کنیم. بادیدن ساختمان بدن انسان متوجه قدرت خدا و نظم و ترتیب در نظام خلقت انسان خواهیم شد.

منبع :

asanteb.com


# # # # # #

مطالب پیشنهادی

اسامی فیلسوفان جهان و ایرانی

اسامی فیلسوفان جهان و ایرانی

درمان آبریزش بینی

درمان آبریزش بینی با معجون خانگی

انواع سوختگی پوست

انواع سوختگی پوست و درد ناشی از آن

رژیم غذایی افراد مسن

پیشنهادهایی برای رژیم غذایی افراد مسن

پربازدید های اخبار پزشکی , سلامت

نظرات شما

*

code