کد :20950 06 آذر 1394 1,228 دسته : اخبار پزشکی , سلامت همیار آسان طب

سیستم لنفاوی شامل غدد لنفاوی ، عروق و گره های لنفاوی است که در آن مایع بی رنگی به نام لنف وجود دارد . خون و لنف بافتهایی مایع هستند که در توزیع اكسیژن و مواد غذایی و ترشحات حاصل از غدد داخلی به همه ی قسمت های بدن انسان کمک می کنند .

سیستم لنفاوی

سیستم لنفاوی

سیستم لنفاوی سه كار مهم در بدن دارد كه عبارت است از:

1-تولید سلول های لنوفسیت توسط سیستم لنفاوی

2- تولید آنتی بادیها و آنتی توكسیتها

3- فیلتر كردن و تصفیه لنف كه در غده لنفاوی انجام می شود .

سیستم لنفاوی  از عروق و گره های لنفاوی متشكل شده است . در این مجموعه مایع بی رنگی به نام لنف جریان دارد . خون و لنف بافتهایی هستند كه به صورت مایع بوده و در توزیع اكسیژن و مواد غذایی و ترشحات حاصل از غدد داخلی به قسمت های مختلف بدن نقش دارند .

مویرگهای لنفاوی از تشكیل مجاری لنفاوی آواران (لنف بدن را به گره های لنفاوی میرسانند) تشكیل شده است .

تمام مجاری لنفاوی سرانجام از طریق دو مجرای بزرگ: 1- مجاری سینه ای 2- مجاری لنفی راست به محل تلاقی ورید تحت ترقوه و ورید ژوگولار می ریزند .

غدد لنفاوی تیموس در سیستم لنفاوی

غده ایست از غدد لنفاوی كه در پشت جناغ كه در هنگام تولد دارای حجم زیادی بوده ولی در دوران بلوغ به حداكثر رشد خود حدود 40 گرم می رسد ، ولی بعد از آن شروع به تحلیل نموده و وزن آن به 1 گرم نیز كاهش می یابد.

رنگ تیموس صورتی مایل به خاكستری است ، تیموس دارای بافت لنفاوی می باشد . به علاوه می توانید لنفوسیت سازی را كنترل كند ، این عمل تحت تاثیر هورمون انجام می گیرد این غده از شریان سینه ای داخلی خون می گیرد و وریدهای آن به ورید سینه ای داخلی تخلیه می شود .

لوزه های حلقی در سیستم لنفاوی

بین سقف حلق (جدار فوقانی ) و جدار خلفی حلق بینی در زیر مخاط مقداری بافت لنفاوی وجود دارد كه لوزه حلقی نامیده می شود .

این لوزه ها در كودكان تكامل بیشتری دارد ولی در سن بلوغ تحلیل می رود و ایجاد لوزه سوم را می كند لنف لوزه ای حلقی و كامی و اكثر لنف احشاء گردن از جمله حنجره حلق و بینی به عقده لنفاوی ژوگولار داخلی می ریزد .

لوزه كامی در سیستم لنفاوی

لوزه اصلی بدن بوده و بین دو چین طرفی حلق به نام های چین كامی زبانی (قدامی) و چین كامی حلقی(خلقی)قرار گرفته است ، دارای یك سطح خارجی و یك كنار قدامی و یك كنار خلفی است و حالت عمودی دارد.

عصب لوزه در سیستم لنفاوی

از عصب كامی كوچك و رشته هایی از عصب زوج 9 می باشد ، چون از این عصب رشته هایی برای گوش نیز می رود التهاب لوزه منجر به درد گوش می شود .

طحال در سیستم لنفاوی

طحال جز محتویات شكم محسوب می شود و با احشاء گوارش مجاورت نزدیك دارد .

طحال جز سیستم های دفاعی بدن ( سیستم سازنده لنفوسیت كه آن ها را به داخل خون می فرستد ) می باشد ، طحال مركزی است .

همچنین كه گلبولهای قرمز مرده و فرسوده شده در آن مدفون می شوند بنابراین جریان خون طحال بیسار زیاد می باشد .

سطح احشایی طحال با سه عنصر معده ، كلیه چپ و خم كولیك چپ مجاور است .

بین كلیه چپ و معده یك لبه بنام ناف طحال قرار دارد كه تعدادی سوراخ ریز جهت عبور عروق و اعصاب طحال دارد .

در ضمن طحال مواد سودا را به معده ترشح كرده و عده را به گرسنگی تحریك می كند .

عضوی است در طرف چپ بدن زیر دنده ها و دارای شراِین و گوشت بسیار و رنگی مانند جگر است.

دستگاه تنفس در سیستم لنفاوی

دستگاه تنفس وظیفه تبادل گازها را باخون بعهده دارد قسمت اصلی این دستگاه دو عضو هرمی به نام ریه ها هستند . بقیه قسمت های سیستم تنفس مربوط به راه های هدایت هوای تنفسی هستند.

حفرات بینی در سیستم لنفاوی

در سیستم لنفاوی بینی از دو حفره كه توسط دیواره ای بنام سپتوم از هم جدا می شوند تشكیل شده است . بینی شامل یك اسكلت غضروفی استخوانی است كه بین پوست و مخاط قرار دارد سطح خارجی بینی توسط پوست صورت و سطح داخلی توسط مخاط پوشیده شده است . قسمت اعظم این مخاط تنفسی است كه عروق خونی فراوان دارد . به گزارش آسان طب در قسمت سقف بینی مخاط زرد رنگ بویایی وجود دارد كه شامل نرونهای بویایی هستند .

تنفس از طریق بینی به علت اینكه موهای اطراف بینی می توانند كه ذرات خارجی مانند گرد و غبار را جذب نموده و مانع از عبور آنها می شوند.

حلق در سیستم لنفاوی

حلق یك لوله عضلانی ناقص است . حلق در جلو از بالا به پایین سوراخهای خلفی بینی ، دهان (حقوم ) و حنجره مجاورت دارد . و از این نظر آن را به سه قسمت تقسیم كرده اند كه عبارتند از :

1- حلق بینی 2- حلق دهانی 3- حلق حنجره ای

در حلق بینی سوراخ لوله شنوایی قرار دارد كه حلق را با صندوق صماخ یا گوش میانی مرتبط می سازد و از این طریق تعادل هوای صندوق صماخ درد و طرف پرده صناخ درد و طرف پرده صماخ انجام می شود .

حلق در عقب با ستون مهره ها مجاورت دارد در ساختمان حلق عضلات تنگ كننده حلقی شركت دارند . داخل حلق توسط مخاط پوشیده شده است .

حلق هم مربوط به دستگاه تنفس است و هم مربوط به دستگاه گوارشی می باشد .

تنگ ترین قسمت حلق ، حلق حنجره ای است اگر سوراخهای طرفی حلق بینی كه مربوط به شنوایی هستند مسدود شود به علت اختلال در هوای صندوق صماخ موجب كری می شود .

لنفاوی چیست ؟

غضروف تیروئید در سیستم لنفاوی

این غضروف از دو ورقه تشكیل شده است كه مانند كتاب نیمه باز می باشد در مردها زاویه این غضروف 90 درجه و در زنها كمتر می باشد .

غضروف انگشتری در سیستم لنفاوی

غضروفی است كه مانند انگشتری كه نگین آن در عقب و حلقه آن در جلو قرار دارد در روی این نگین دو غضروف هرمی وجود دارد كه با نگین مفصل شده اند و این مفصل از نوع مفاصل حقیقی است و حركت آن اهمیت دارد .

حد تحتانی حنجره غضروف انگشتری می باشد كه به اولین حلقه نای وصل می شود .

شروع نای از زیر غضروف انگشتری است ، غضروف تیروئید و غضروف انگشتری هر دو تا فرد می باشند

غضروف اپی گلوت در سیستم لنفاوی

یك غضروف شبیه راكت تنیس می باشد كه یك دسته و یك تنه دارد تنه در پشت غضروف تیروئید قرار دارد و كار آن بستن حنجره به هنگام بلع است . دسته در زاویه دو سطحی غضروف تیروئید قرار دارد در واقع محل غضروف اپی گلوت در پشت غضروف تیروئید است .

غضروف هرمی در سیستم لنفاوی

غضروف هرمی كه روی نگین غضروف انگشتری قرار می گیرد و با آن مفصل می شود و می تواند حركت كند . در سیستم لنفاوی هنگام سخن گفتن عضلات حنجره منقبض می شود و می تواند حركت كند . به گزارش آسان طب هنگام سخن گفتن عضلات حنجره منقبض می شود غضروفهای هرمی می چرخند و طنابهای صوتی به هم نزدیك شده و تولید صدا می شود .

مفاصل بین غضروفهای هرمی و غضروف انگشتری را مفاصل هرمی انگشتری گویند . این مفاصل حقیقی و حركت این مفاصل در تنگ و گشاد كردن حنجره اهمیت دارد .

طناب های صوتی در لنفاوی

دو طناب در طرفین و داخل حنجره هستند كه از غضروف هرمی به سطح خلقی غضروف تیروئید كشیده شده اند حركت این طنابهای صوتی و دور یا نزدیك شدن این طنابها بوسیله غضروفهای هرمی انجام می گیرد در جلوی غضروف انگشتری و اولین حلقه های نای غده تیروئید قرار دارد .

نای در سیستم لنفاوی

نای یك لوله غضروفی والاستیك است كه طول آن در حدود 10-12 سانتی متر است قطر خارجی آن در مردان 2 سانتی متر و در زنان 5/1 سانتی متر است .

ریه ها در سیستم لنفاوی

ریه ها اعضای اصلی دستگاه تنفس هستند و در قفسه سینه واقع شده اند وزن ریه راست 265 گرم و وزن ریه چپ 50 گرم كمتر است .

رنگ ریه ها در نوزاد قبل از تولد قرمز تیره و در اشخاص مسن به علت رسوب مواد كربن دار به رنگ خاكستری مایل به سبز می باشد . ریه راست كوتاه تر و حجیم تر از ریه چپ است .

درخت برونشی در سیستم لنفاوی

نای در لبه تحتانی مهره چهارم سینه ای به دو برونش اصلی (نایژه ) تقسیم می شود . به گزارش اسان طب برونش راست كوتاه تر ولی پهن تر و حجیم تر و به طول حدود 5/2 سانتی متر است و در امتداد نای قرار دارد ، برونش چپ باریك تر و دراز تر و نسبت به نای مایلتر واقع شده است كه طول آن در حدود 5 سانتی متر است .

هرگاه عضلات صاف جدار برونشی به علتی دچار اسپاسم و انقباض دائمی شوند و در نتیجه راه های هوائی تنگ شود و عبور هوا مشكل باشد بیماری آسم حاصل می شود .

عوامل ارثی و حساسیت به برخی از مواد نقش اساسی در ابتلا به بیماری آسم ایفا می كند .

منبع :

asanteb.com

نظرات

*

code