آگهی بنری
تبلیغات بنری
.
خرید بک لینک ویکیوز شرکت نرم افزار عارف رایانه

خواص دارویی بنفشه ایرانی چیست ؟

21785 تغذیه , سلامت آسان طب » تغذیه » خواص دارویی بنفشه ایرانی چیست ؟ همیار آسان طب

در گل بنفشه ایرانی نوعي آلكالوئيد (مواد قليايي پروتئيني ) به نام ويولين همراه با مقداري اسيد ساليسليك و اسانس و مواد مركب ديگري وجود دارد . اسانس آن بوي خوب و ملايم دارد و در عطر سازي و داروسازي مصرف مي گردد .

بنفشه ایرانی

گل بنفشه ایرانی داراي عطر نافذي است كه پس از خشك شدن هم عطر آن مي ماند . گل و برگ هايش مصرف دارويي دارد . در گل بنفشه ایرانی نوعي آلكالوئيد (مواد قليايي پروتئيني ) به نام ويولين  همراه با مقداري اسيد ساليسليك و اسانس و مواد مركب ديگري وجود دارد . اسانس آن بوي خوب و ملايم دارد و در عطر سازي و داروسازي مصرف مي گردد . براي كمك به دفع صفراي كبد و تشنگي زياد و خفقان هم مصرف مي شود . جوشانده بنفشه ایرانی خواب آور و براي رفع سرفه نارحتي سينه و خشكي آن ، سينه پهلو ، درد كليه و زكام مفيد مي باشد .

به گزارش بخش تغذیه سایت اسان طب برگ هاي بنفشه ایرانی را در كمي آب پخته و له مي كنند و به صورت ضماد مصرف مي كنند . از ضماد برگش براي زخم هاي جلدي و ترك خوردگي دست و پا و سر پستان خانم ها استفاده مي شود . شيره برگ هايش خاصيت مسهلي دارد كه به مقدار 50 تا 60 گرم آن كافي است . ضماد برگش براي كك و مك و جوش هاي غروري و جوش هاي سر سياه موثر است .

دیگر خواص بنفشه ایرانی

به گزارش بخش سلامت سایت آسان طب گل هاي بنفشه ایرانی  در موارد مختلف مصرف مي شود . گل تازه آن براي رفع اثر گزش حشرات و ساير حيوانات موذي مصرف دارد كه خاصيت پاد زهر دارد .

دم كرده و جوشانده گل بنفشه ایرانی براي معالجه برونشيت ، امفيزم ، رفع خشكي سينه (خلط آور ) ، بعضي انواع حسايت ها ، تب ، امراض مختلف مانند سرخک ، آبله مخملك و گلو درد مفيد است .

ريشه بنفشه ایرانی موجب قي مي شود كه مقدار 1-5 گرم آن را در يك ليتر آب آن قدر مي جوشانند ا آبش بخار شده نصف شود و در موارد ضروري مصرف مي كننند .

به گزارش سایت آسان طب ، روغن بنفشه ایرانی معطر خواب آور است و براي خشكي بيني و سرفه و همچنين ريزش موي سر ، نرم كردن مفاصل و آرامش اعصاب و محافظت از سلامتي ناخن ها موثر است و چكاندن قطره آن در مجراي ادراري (اهليل ) براي رفع سوزش مجرا و گردن مثانه مفيد است .

منبع :

asanteb.com


# # # # # # # # #

نظرات

*

code