آگهی بنری
تبلیغات بنری
.
خرید بک لینک ویکیوز شرکت نرم افزار عارف رایانه

Loading...

علایم بالینی آرتریت پسوریازیس

23547 06 دی 1394 اخبار پزشکی , سلامت آسان طب » اخبار پزشکی » علایم بالینی آرتریت پسوریازیس همیار آسان طب

آرتریت پسوریازیس PSA یک بیماری التهابی مفاصل محیطی و محوری و خارج مفصلی با فاکتور رماتوئید منفی است . در این بیماری با خصوصیات مشترک که با سایر سرونگاتیو اسپوندیل آرتروپاتی ها دارد .

پسوریازیس

آرتریت پسوریازیس PSA یک بیماری التهابی مفاصل محیطی و محوری و خارج مفصلی با فاکتور رماتوئید منفی است . در این بیماری با خصوصیات مشترک که با سایر سرونگاتیو اسپوندیل آرتروپاتی ها دارد ، در این سه دسته تقسیم بندی می شود . به گزارش اسان طب آرتریت پسوریازیس PSA معمولا تظاهرات جلدی دارد که در سیر بالینی ممکن است آرتروپاتی ظاهر شود . تظاهرات جلدی و مفصلی همزمان الزامی نیست ، ولی ممکن است به دنبال یک استرس همزمان بروز کند .

علایم بالینی آرتریت پسوریازیس

تظاهرات مفصلی بیماری پسوریازیس را به 5 گروه عمدتا تقسیم می کنند که هر کدام دارای خصوصیات به خود می باشد و اشکال بالینی را نشان می دهد .

1-شکل کلاسیک که بصورت سینوویت غیر قرینه که از DIP دستها شروع می شود و اکثر مفاصل ممکن است گرفتار باشد . به گزارش آسان طب در چنین مواقع ناخن های بیمار معمولا علایم تغییرات مخصوص پسوریازیس را نشان می دهد . در زنها و مردها یکسان بروز میکند . این گروه 10% کل آرتریتهای پسوریازیسی را تشکیل می دهند .

2- آرتریت موتیلان Mutilans Arthritis این شکل از انواع علیل کننده بیمار می باشد . در این فرم به علت اوستئولیز استخوان ها باعث دفورمیتی انگشتان دستها و پاها می شود . این گروه 5 درصد کل آرتریت های پسوریازیسی را تشکیل می دهند .

3- پلی آرتریت قرینه ، این فرم مشابه آرتریت رماتوئید است که فاکتور رماتوئید منفی میباشد . تمام مفاصل PIP-MCP بعضی از DIP را گرفتار میکند . به گزارش آسان طب ممکن است با خشکی صبحگاهی نیز همراه باشد . چون آرتریت روماتوئید در شروع با مفصل DIP نمی باشد و مستقلا هم DIP گرفتار نمی شود . تشخیص به طرف آرتریت پسوریازیس معطوف میگردد . این گروه هم 15% کل آرتریتهای پسوریازیس را تشکیل میدهند .

4-فرم اولیگو آرتیکولر که اکثرا آرتریتهای پسوریازیسی از این گروه میباشد .  به گزارش آسان طب در این فرم مفاصل غیر قرینه گرفتار می شوند PIP-MCP-DIP و قسمتهای پری آرتیکولر دست و پا نیز گرفتار می شود و انگشتان به صورت سوسیس (سوسی فرم ) در می اید که خیلی شبیه آرتریت دست در سندرم رایتر است که در فصل خود توضیح داده شد . این گروه 70% کل آرتریت های پسوریازیسی را تشکیل میدهند که 5% آن به صورت اسپوندیلو آرتروپاتی تظاهر میکند .

منبع :

asanteb.com


# # # # # # # # # #

نظرات

*

code