http://www.perspolisitarin.loxblog.com http://www.tanaffor2.loxblog.com http://www.gazorkhan.loxblog.com http://www.loveff.loxblog.com http://www.campaignzohor.loxblog.com http://www.paragalaydar.loxblog.com http://www.zakharbazi.loxblog.com http://www.vjir.loxblog.com http://www.khande20.loxblog.com http://www.moaraghl.loxblog.com http://www.hosseinabad.loxblog.com http://www.silentboy.loxblog.com http://www.kamyaran.loxblog.com http://www.fotonini.loxblog.com http://www.argpishgaman.loxblog.com http://www.shabahang20.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.profilenice.loxblog.com http://www.hamechidaram.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.tabadolha.rozblog.com http://www.bestweblogs.rozblog.com http://www.tabadoliha.rozblog.com http://www.weblognevisaan.rozblog.com http://www.mamlekate.ir http://www.welink.rozblog.com http://www.cze.ir http://www.link4up.rozblog.com http://www.cafelink.rozblog.com http://www.linksee.rozblog.com http://www.youtube23.rozblog.com http://www.guitareman.rozblog.com http://www.zhee.ir http://www.irsaba.ir http://www.add-links.ir http://www.5link.ir http://www.itismsrt.ir http://www.rozesefidam.rozblog.com http://www.etstur.ir http://www.gemlink.rozblog.com http://perspolisitarin.loxblog.com http://tanaffor2.loxblog.com http://gazorkhan.loxblog.com http://loveff.loxblog.com http://campaignzohor.loxblog.com http://paragalaydar.loxblog.com http://zakharbazi.loxblog.com http://vjir.loxblog.com http://khande20.loxblog.com http://moaraghl.loxblog.com http://hosseinabad.loxblog.com http://silentboy.loxblog.com http://kamyaran.loxblog.com http://fotonini.loxblog.com http://argpishgaman.loxblog.com http://shabahang20.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://profilenice.loxblog.com http://hamechidaram.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://tabadolha.rozblog.com http://bestweblogs.rozblog.com http://tabadoliha.rozblog.com http://weblognevisaan.rozblog.com http://mamlekate.ir http://welink.rozblog.com http://cze.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://linksee.rozblog.com http://youtube23.rozblog.com http://guitareman.rozblog.com http://zhee.ir http://irsaba.ir http://add-links.ir http://5link.ir http://itismsrt.ir http://rozesefidam.rozblog.com http://etstur.ir http://gemlink.rozblog.com http://linux-web.ir http://carzor.lineblog.ir http://linux-web.ir http://monopod.shikweb.ir https://isheidayi.com/ http://welink.rozblog.com/ http://omdebazaar.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://www.backlinka.ir http://www.tablloravan.ir http://www.zhee.ir http://www.darvishmusic.com/ http://add-links.ir http://www.popup.5link.ir http://www.backlinka.ir http://backlinka.ir http://www.backlinka.ir
.
شرکت نرم افزار عارف رایانه ویکیوز

4 بعد از کارکردهای خانواده

مجله پزشکی آسان طب » خانواده » 4 بعد از کارکردهای خانواده

فرنچ (1977) در تعریف عملکرد خانواده در قالب سیستم ، بر چهار بعد مهم از کارکردهای خانواده تاکید می ورزد . کارکردهای خانواده سالم مبتنی بر آگاهی از انتخاب ها وتصمیم گیری های ضروری و نیز شناسایی راه حل های مختلف و میزان درجه ارزیابیهای واقع بینانه از هزینه ها و پیامد انتخاب هاست .

کارکردهای خانواده

کارکردهای خانواده در ابعاد مختلف (اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روانی ، جسمانی ، اعتقادی و اخلاقی )   متنوع و گوناگون است :

الف – مسئولیت های کارکردی که جامعه به عهده ی خانواده واگذار می کند . مانند تامین نیازهای اساسی برای بقا ، آموزش و پرورش ، تربیت فرزندان ، ایجاد محیط زیستی روانی و اجتماعی برای رشد ، کنترل اجتماعی اعضا خانواده و پیوندهای تربیتی عاطفی به منظور تقویت رشد روانی و عاطفی در افراد خانواده .

ب- پدیده های رفتاری که در درون خانواده رخ می دهد و موجب حرکت و پویایی در خانواده می گردد .

کارکردهای خانواده

4 بعد از کارکردهای خانواده

فرنچ (1977) در تعریف عملکرد خانواده در قالب سیستم ، بر چهار بعد مهم از کارکردهای خانواده تاکید می ورزد .

1-اضطراب – وجود اضطراب در خانواده الزاما ناسالم تلقی نمی شود . بلکه نشانه ای از وجود ترس در خانواده است و نشانگر نیاز به ایجاد تغییر در خانواده است .

2- تغییر پذیری – خانواده ممکن است به تغییر قوانین و مقررات و سازگاری خود با موقعیت های جدید نیاز داشته باشد .

3- نقش فرد مشکل دار در خانواده – مشکل دار عبارت است از شناسایی شخص خاص به عنوان مشکل یا فرد مشکل دار . تعیین و شناسایی فرد مشکل دار در بین خانواده های متفاوت یکسان نیست .

4- قدرت – کارکرد قدرت در خانواده ، اساسا شامل تصمیم گیری در این زمینه است که چه کسی مسئولیت کنترل واجرای سه بعد از کارکردهای قبلی را در خانواده به عهده دارد . به گزارش آسان طب  شخص قدرتمند در خانواده است که آگاهی دارد و فرد مضطرب را کنترل می کند ، او می داند چه کسی باید تغییر کند و چه کسی فرد مشکل دار در خانواده است .

با بکارگیری این چهار بعد می توان به وضعیت سلامت خانواده و چگونگی کارکردهای خانواده پی برد .

کارکردهای خانواده مطلوب

دیوید 1978 خانواده سالم را اینگونه تعریف کرده است : «یک واحد خانوادگی سالم ، خانواده ای است که به طور کارآمد خود را با استرس های فرهنگی ، محیطی ، اجتماعی و اقتصادی در مراحل گوناگون دوران زندگی خانوادگی ، سازگار می سازد .»

کارکردهای خانواده سالم مبتنی بر آگاهی از انتخاب ها وتصمیم گیری های ضروری و نیز شناسایی راه حل های مختلف و میزان درجه ارزیابیهای واقع بینانه از هزینه ها و پیامد انتخاب هاست . به بیان دیگر ، انتخاب ها و تصمیم گیری های درست در مراحل مهم زندگی (در زمینه ازدواج ، انتخاب شغل خوب و … ) و ارزیابیهای دقیق و واقع بینانه از تبعات و پیامدهای این قبیل تصمیمات و بالاخره شناسایی راهبرد و راهکارهای گوناگون از ویژگیهای کارکرد یک خانواده سالم است .

منبع :

asanteb.com


# # # # # # # # #

مطالب پیشنهادی

ارگاسم همزمان

ارگاسم همزمان !

نحوه استخوان بندی بدن

همه چیز درمورد افراد با گروه خونی B

فرزند خواندگی

اطلاعات در مورد فرزند خواندگی

پربازدید های خانواده , روانشناسی , سبک زندگی , متفرقه , موفقیت

نظرات شما

*

code