http://www.perspolisitarin.loxblog.com http://www.tanaffor2.loxblog.com http://www.gazorkhan.loxblog.com http://www.loveff.loxblog.com http://www.campaignzohor.loxblog.com http://www.paragalaydar.loxblog.com http://www.zakharbazi.loxblog.com http://www.vjir.loxblog.com http://www.khande20.loxblog.com http://www.moaraghl.loxblog.com http://www.hosseinabad.loxblog.com http://www.silentboy.loxblog.com http://www.kamyaran.loxblog.com http://www.fotonini.loxblog.com http://www.argpishgaman.loxblog.com http://www.shabahang20.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.profilenice.loxblog.com http://www.hamechidaram.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.tabadolha.rozblog.com http://www.bestweblogs.rozblog.com http://www.tabadoliha.rozblog.com http://www.weblognevisaan.rozblog.com http://www.mamlekate.ir http://www.welink.rozblog.com http://www.cze.ir http://www.link4up.rozblog.com http://www.cafelink.rozblog.com http://www.linksee.rozblog.com http://www.youtube23.rozblog.com http://www.guitareman.rozblog.com http://www.zhee.ir http://www.irsaba.ir http://www.add-links.ir http://www.5link.ir http://www.itismsrt.ir http://www.rozesefidam.rozblog.com http://www.etstur.ir http://www.gemlink.rozblog.com http://perspolisitarin.loxblog.com http://tanaffor2.loxblog.com http://gazorkhan.loxblog.com http://loveff.loxblog.com http://campaignzohor.loxblog.com http://paragalaydar.loxblog.com http://zakharbazi.loxblog.com http://vjir.loxblog.com http://khande20.loxblog.com http://moaraghl.loxblog.com http://hosseinabad.loxblog.com http://silentboy.loxblog.com http://kamyaran.loxblog.com http://fotonini.loxblog.com http://argpishgaman.loxblog.com http://shabahang20.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://profilenice.loxblog.com http://hamechidaram.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://tabadolha.rozblog.com http://bestweblogs.rozblog.com http://tabadoliha.rozblog.com http://weblognevisaan.rozblog.com http://mamlekate.ir http://welink.rozblog.com http://cze.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://linksee.rozblog.com http://youtube23.rozblog.com http://guitareman.rozblog.com http://zhee.ir http://irsaba.ir http://add-links.ir http://5link.ir http://itismsrt.ir http://rozesefidam.rozblog.com http://etstur.ir http://gemlink.rozblog.com http://linux-web.ir http://carzor.lineblog.ir http://linux-web.ir http://monopod.shikweb.ir https://isheidayi.com/ http://welink.rozblog.com/ http://omdebazaar.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://www.backlinka.ir http://www.tablloravan.ir http://www.zhee.ir http://www.darvishmusic.com/ http://add-links.ir http://www.popup.5link.ir http://www.backlinka.ir http://backlinka.ir http://www.backlinka.ir
.
شرکت نرم افزار عارف رایانه ویکیوز

اهمیت زنگ سیاه گندم

مجله پزشکی آسان طب » اخبار پزشکی » اهمیت زنگ سیاه گندم

زنگ سیاه گندم که به نام زنگ ساقه نیز گفته می شود ، در ایران در درجه دوم اهمیت قرار دارد. نشانه های زنگ سیاه گندم ابتدا به صورت سورها یا جوشهای باریک ، دراز بیضوی ، موازی با محور طولی ساقه ، برگ یا غلاف گیاهچه ها یا گیاهان در هر مرحله از رشد ظاهر می شوند .

زنگ سیاه گندم

زنگ سیاه گندم که به نام زنگ ساقه نیز گفته می شود ، در ایران در درجه دوم اهمیت قرار دارد . در صورتیکه در کشورهای اروپائی و آمریکا زنگ سیاه گندم بیش از زنگ زرد حائز اهمیت است . زنگ سیاه گندم با آنکه از دیر زمان در ایران شیوع داشته ولی ابتدا در سال 1326 توسط اسفندیاری گزارش گردیده است . این زنگ نیز مانند زنگ زرد در تمام مناطق ایران وجود دارد .

زنگ سیاه گندم چیست ؟

با آنکه خسارت زنگ سیاه گندم در ایران ظاهرا کمتر از زنگ زرد است ، معذلک در سالهای 1341 و 1345 در سواحل بحرخزر (مازندران و گرگان ) صدمه شدیدی به محصول گندم وارد نموده است . خسارت این زنگ در سال 1341 در مناطق فوق الذکر توام با خسارت زنگ زرد به طور متوسط 70 درصد و در سال 1345 پنجاه درصد محصول تخمین زده شده است . در نواحی گرگان می زان 50 درصد خسارت به محصول گندم را می توان به مبلغ 1340 میلیون ریال برآورد کرد . بنابراین زنگ سیاه گندم در ایران از بیماری هائی است که اهمیت اقتصادی فراوان داشته و باید مورد توجه قرار گیرد .

نشانه های بیماری زنگ سیاه گندم

 به گزارش بخش سلامت سایت اسان طب ، نشانه های زنگ سیاه گندم ابتدا به صورت سورها یا جوشهای باریک ، دراز بیضوی ، موازی با محور طولی ساقه ، برگ یا غلاف گیاهچه ها یا گیاهان در هر مرحله از رشد ظاهر می شوند . در مراحل بعدی رشد گیاه گندم ، جوشها ممکن است روی خوشه و همچنین روی ریشک های خوشه نیز تشکیل می گردد . ظرف مدت چند روز اپیدرمی که روی جوش ها را پوشانده پاره شده و به عقب می رود و از زیر آن توده های پودری از اسپورهای قرمز رنگ که اورد و سپور نامیده می شوند ظاهر می گردد .

مدتی که از دوره ی بیماری زنگ سیاه گندم گذشت دوره دوم یعنی دوره تشکیل هاگ های پائیزه ظاهر می شود . علامت این دوره خطوط برجسته گرد و تیره رنگی است که یا جانشین خطوط قرمز تیره سابق گردیده ویا مخلوط با آنها آشکار می گردد . شدت بروز این دوره طوریست که در اغلب از موارد هاگ ها با فشار خود پوسته برگ را پاره نموده و به شکل گرد سیاه رنگی از میان شکاف های غیر منظمی خارج می شود و به همین مناسبت این زنگ را زنگ سیاه گندم می نامند .

زنگ سیاه گندم

مبارزه با زنگ سیاه گندم

بهترین راه مبارزه علیه زنگ سیاه گندم مانند سایر زنگها ، کشت واریته های مقاوم می باشد . ریشه کنی بوته های زرشک که میزبان دیگر قارچ عامل بیماری است در تقلیل آلودگیهای اول فصل بسیار موثر خواهد بود . ضمنا از استعمال بیش از حد کود های از ته باید خودداری کرد ، زیرا بافت گیاه را اسفنجی و متخلخل کرده و در برابر حمله بیماری ها گیاه حساسیت بیشتر پیدا می کند . بوته های گندم نبایستی زیاد متراکم باشد زیرا موجب عدم تهویه و شدت بیماری خواهد شد ، از طرفی آبیاری بیش از حد موجب فراهم شدن شرایط مساعد برای رشد و نمو قارچ می گردد که باید از آن اجتناب نمود . سمپاشی های مکرر با قارچ کش های متناسب نیز در کنترل بیماری خواهد بود .سیاهک آشکار گندم و راه مبارزه

منبع :

asanteb.com


# # # # # #

مطالب پیشنهادی

ایروبیک بهترین ورزش هوازی ست به خصوص برای بانوان

شکستگی و دررفتگی

اطلاعاتی از شکستگی و دررفتگی

ماساژ چینی چیست

نسخهٔ طبیعی درمان آرتریت روماتوئید چیست

پربازدید های اخبار پزشکی , تغذیه , سلامت

نظرات شما

*

code