آگهی بنری
تبلیغات بنری
.
خرید بک لینک ویکیوز شرکت نرم افزار عارف رایانه

Loading...

بیماریهای ویروسی لوبیا

26552 28 بهمن 1394 اخبار پزشکی , تغذیه , سلامت آسان طب » اخبار پزشکی » بیماریهای ویروسی لوبیا همیار آسان طب

در حالت جادویی از بیماریهای ویروسی لوبیا بوته تعداد زیادی شاخه باریک و کم رشد با برگهای کوچک و پیچیده تولید می کند . این شدیدترین حالتی است که دیده می شود . در این حالت میوه و دانه تولید نمی گردد و یا مقدار آن بسیار ناچیز است .

بیماریهای ویروسی لوبیا

بیماریهای ویروسی لوبیا مختلف است و نشانه های مخصوص به خود را دارد .  لوبیا ممکن است به بیماریهای  متعددی دچار گردد و در حدود یازده نوع ویروس وجود دارد که قادرند به لوبیا حمله نمایند وحتی سه نوع از آنها از راه بذر قابل انتقال هستند .

نشانه های بیماریهای ویروسی لوبیا

 بیماریهای ویروسی لوبیا  بیماری هایی است که لوبیا را درگیر خود می کند و نشانه های خاصی دارد . در ایران تاکنون نشانه های ویروسی متفاوتی به شرح زیر روی لوبیا مشاهده گردیده است :

1-حالت جادویی  در بیماریهای ویروسی لوبیا

در حالت جادویی از بیماریهای ویروسی لوبیا بوته تعداد زیادی شاخه باریک و کم رشد با برگهای کوچک و پیچیده تولید می کند . این شدیدترین حالتی است که دیده می شود . در این حالت میوه و دانه تولید نمی گردد و یا مقدار آن بسیار ناچیز است .

2-حالت تاولی

به گزارش اخبار پزشکی سایت آسان طب ،در این حالت در سطح برگها تاولهای برجسته ای شبیه حباب که در سطح زیر برگ فرو رفته هستند همراه با حالت موزاییکی و چین خوردگی برگ ، بی قرینه شدن آن نسبت به رگبرگ اصلی ظاهر می شود .

3- حالت قاشقی

در این حالت لبه برگها از همه جانب به طرف پائین خم می شود و برگ به شکل قاشق در می اید . برگ نرمی را از دست می دهد ، حالتی خشک و خشن به خود می گیرد و در اثر تماس صدای خشکی شبیه صدای کاغذ از آن شنیده می شود .

4- حالت موزاییکی پیوسته در بیماریهای ویروسی لوبیا

در این حالت سطح برگ که چین نخورده و لوله نشده است لک و پیس و موزائیکی که به هم پیوسته است و احیانا نقشهایی در سطح برگ پدید آورده دیده می شود .

5- حالت موزاییکی گسسته

در این حالت لکه های موزاییکی که با خطوط و زوایای دقیق از هم جدا شده است ، و لکه های کمرنگ آن به زرد براق تمایل دارد ، سطح برگ را پر کرده است . دردو حالت اخیر معمولا برگها چین نمی خورند و تقارن خود را نسبت به رگبرگ اصلی از دست نمی دهند .ویروس موزائیک زرد لوبیا چیست ؟

6- حالت ابلقی

حالت ابلقی که در آن لکه های زرد براق درشت با حاشیه محو در سطح برگ پدید می اید . این حالت را منحصرا روی لوبیاهای چشم بلبلی مشاهده نموده اند .

مهمترین بیماریهای ویروسی لوبیا که علاوه بر این روی عدس ، باقلا و نخود نیز در ایران شیوع دارد عبارتند از موزائیک زرد لوبیا و موزائیک معمولی لوبیا .

منبع :

asanteb.com


# # # # # #

نظرات

*

code