.
شرکت نرم افزار عارف رایانه ویکیوز

بیماری زنگ گلرنگ safflower rust و نشانه ها

مجله پزشکی آسان طب » اخبار پزشکی » بیماری زنگ گلرنگ safflower rust و نشانه ها

در بیماری زنگ گلرنگ سورها یا کیسه های محتوی اسپورقارچ عامل بیماری نه فقط در سطح برگها و ساقه ها ، بلکه روی قسمتهای زیر زمینی گیاه نیز بوجود می اید . برگهای مبتلا زرد و گیاهان مبتلا ضعیف و سرانجام می خشکد . بیماری زنگ گلرنگ علاوه بر برگها و ساقه بوته های پیر ، کوتیلودون و گیاهچه ها را نیز مورد حمله قرار می دهند .

بیماری زنگ گلرنگ

در بیماری زنگ گلرنگ سورها یا کیسه های محتوی اسپورقارچ عامل بیماری نه فقط در سطح برگها و ساقه ها ، بلکه روی قسمتهای زیر زمینی گیاه نیز بوجود می اید . برگهای مبتلا زرد و گیاهان مبتلا ضعیف و سرانجام می خشکد . هیپوکوتیل تغییر شکل داده و بزرگتر از اندازه معمولی می گردد و هنگام تشکیل ریشه های نابجا شکافهای طولی در اپیدرم و پوسته آن به وجود می اید . در داخل ریشه و طوقه نیز تلیوتسپورهای داخلی تشکیل می شود .

بیماری زنگ گلرنگ چیست ؟

اگر بیماری زنگ گلرنگ به اندام های فوقانی حمله کند ، کیسه های اسپوردار که محتوی اورد و سپورها یا هاگهای بهاره قارچ عامل بیماری هستند روی برگها تشکیل می گردد که با تماس انگشت با انها گرد اجری رنگی که در واقع همان اسپورها است مشاهده می شود . پس از چندی روی برگها تلیوتسپورهای پائیزه قارچ به شکل لکه های کوچک دایره ای برجسته ظاهر شده که نخست قهوه ای سرانجام سیاه رنگ بنظر می رسند .

زیست شناسی بیماری زنگ گلرنگ

به گزارش اخبار پزشکی سایت آسان طب ، بیماری زنگ گلرنگ علاوه بر برگها و ساقه بوته های پیر ، کوتیلودون و گیاهچه ها را نیز مورد حمله قرار می دهند . انتقال و انتشار بیماری زنگ گلرنگ توسط تلیوتسپورهائیکه به دانه ها چسبیده و همراه آنها کشت می گردند و یا در داخل خاک روی بقایای گیاهی وجود دارند جوانه می زنند . انتشار بیماری بسیار سریع بوده و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی کمی بعد از کاشت بذر گلرنگ بیماری گیاهچه ها را مبتلا می نماید . اورد و سپورها در حرارت بین 8 تا 35 درجه سانیتگراد جوئانه زده ولی حرارت مناسب برای آنها 18 تا 20 درجه سانتیگراد است .بوته میری گلرنگ : نشانه و زیست شناسی

در حرارتهای زیاد قارچ تولید دو نوع تلیوتسپور می کند . بدین ترتیب که عده ای از آنها بلافاصله جوانه زده و در واقع قدرت تندش آنها خیلی زیاد است وعده ای دیگر پس از گذراندن 5-6 ماه آماده تندش خواهند شد . تلیوتسپورها در شرایط طبیعی حدود یک سال زنده باقی مانده و مناسبترین حرارت برای تندش انها 12-18 درجه سانتیگراد است . بهبودی آزمایشاتی در شرایط گلخانه روی این زنگ انجام داده که نتیجتا انتقال بیماری زنگ گلرنگ توسط بذر و خاک آلوده تاکید شده است . ضمنا معلوم گردیده که اگر پس از آلودگی درجه حرارت برای رشد قارچ فراهم نباشد ، گیاه در مقابل بیماری زنگ گلرنگ مقاومت می نماید و ازطرفی درجه حرارتهای بیش از 30 درجه سانتیگراد تلیوتسپورقارچ تشکیل نمیگردد . با سفیدک داخلی آفتابگردان و راه مبارزه  اشنا شوید .

منبع :

asanteb.com


# # # # # # #

مطالب پیشنهادی

۵ مُسکن طبیعی برای درد

فواید درمانی شلغم خواص شلغم فواید شلغم

شلغم، خواص و فواید درمانی شلغم

آسیب شناسی سندرم زنان کتک خورده

آسیب شناسی سندرم زنان کتک خورده

عوارض و فواید مسکن ژلوفن

پربازدید های اخبار پزشکی , تغذیه , سلامت

نظرات شما

*

code


http://www.perspolisitarin.loxblog.com http://www.tanaffor2.loxblog.com http://www.gazorkhan.loxblog.com http://www.loveff.loxblog.com http://www.campaignzohor.loxblog.com http://www.paragalaydar.loxblog.com http://www.zakharbazi.loxblog.com http://www.vjir.loxblog.com http://www.khande20.loxblog.com http://www.moaraghl.loxblog.com http://www.hosseinabad.loxblog.com http://www.silentboy.loxblog.com http://www.kamyaran.loxblog.com http://www.fotonini.loxblog.com http://www.argpishgaman.loxblog.com http://www.shabahang20.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.profilenice.loxblog.com http://www.hamechidaram.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.tabadolha.rozblog.com http://www.bestweblogs.rozblog.com http://www.tabadoliha.rozblog.com http://www.weblognevisaan.rozblog.com http://www.mamlekate.ir http://www.welink.rozblog.com http://www.cze.ir http://www.link4up.rozblog.com http://www.cafelink.rozblog.com http://www.linksee.rozblog.com http://www.youtube23.rozblog.com http://www.guitareman.rozblog.com http://www.zhee.ir http://www.irsaba.ir http://www.add-links.ir http://www.5link.ir http://www.itismsrt.ir http://www.rozesefidam.rozblog.com http://www.etstur.ir http://www.gemlink.rozblog.com http://perspolisitarin.loxblog.com http://tanaffor2.loxblog.com http://gazorkhan.loxblog.com http://loveff.loxblog.com http://campaignzohor.loxblog.com http://paragalaydar.loxblog.com http://zakharbazi.loxblog.com http://vjir.loxblog.com http://khande20.loxblog.com http://moaraghl.loxblog.com http://hosseinabad.loxblog.com http://silentboy.loxblog.com http://kamyaran.loxblog.com http://fotonini.loxblog.com http://argpishgaman.loxblog.com http://shabahang20.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://profilenice.loxblog.com http://hamechidaram.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://tabadolha.rozblog.com http://bestweblogs.rozblog.com http://tabadoliha.rozblog.com http://weblognevisaan.rozblog.com http://mamlekate.ir http://welink.rozblog.com http://cze.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://linksee.rozblog.com http://youtube23.rozblog.com http://guitareman.rozblog.com http://zhee.ir http://irsaba.ir http://add-links.ir http://5link.ir http://itismsrt.ir http://rozesefidam.rozblog.com http://etstur.ir http://gemlink.rozblog.com