کد :27010 05 اسفند 1394 83 دسته : گل و گیاه آسان طب

جنس آنتوريوم (Anthurium)متعلق به خانواده گل شيپوري است و حدود 550 گونه دارد.آن ها گياهان هميشه سبز گلخانه اي بوده و برخي از آن ها قابل نگهداري درون آپارتمان وساختمان هستند

آنتوريوم

آنتوريوم

جنس آنتوریوم (Anthurium)متعلق به خانواده گل شیپوری است و حدود 550 گونه دارد.آن ها گیاهان همیشه سبز گلخانه ای بوده و برخی از آن ها قابل نگهداری درون آپارتمان وساختمان هستند.آن ها غالبا به واسطه اسپاته رنگی و زیبا و همچنین برای برگ های زینتی مورد توجه می باشند.برخی از گونه ها مانند A.andreanum اسپاته قرمز و زیبا وبرگ های همیشه سبز قلبی شکل ایجاد می نمایند که برای مدت طولانی به خصوص در دوران گلدهی می توان از آن ها درون ساختمان استفاده نمود. گل های آن ها خیلی ریز بوده به صورت سنبله فشرده اسپادیس از میان اسپاته رنگی ایجاد می شوند که در مجوع زیبایی خاصی به گیاه می دهند.

آنتوریوم بایستی در جای گرم نگاهداری شود به خصوص درون گلخانه که دمای ثابتی داشته باشد. درجه دما در زمستان نبایستی به پایین تر از Cْ15برسد. خاک گلدان بایستی از مخلوطی از پیت و خزه خرد شده (البته خزه اسفا گنوم توصیه می شود)درست کرد به ترتیب به صورت 1/4 و 3/4مقداری خاک لوم و ذغال خرد شده نیز به آن اضافه نمایید.ته گلدان را شن دانه درشت بریزید که نوک رویشی آن کاملا بالای خاک قرار گیرد. آبیاری منظمودمای بالا وثابت ونور کافی لازمه رشد گیاه است. در هوای گرم آبیاری بیشتر لازم است و تامین رطوبت اسپری برگ ها انجام می گیرد. در گلخانه اطراف گلدان ها بایستی خیس شوند تا رطوبت کافی برای گیاه ایجاد شود. برای نتیجه بهتر، گلدان های درون ساختمان و آپارتمان بهتر است درون ریز گلدانی بزرگ ویا تشتی قرار گیرند که دارای آب و یا ابر خیس شده می باشد. گیاه را در تابستان در معرض آفتاب مستقیم قرار ندهید. یک دو یا سه هفته یک بار با کود مایع تغذیه نمایید .ریشه هایی که از اطراف گیاه تولید می شوند آن ها را با قرار دادن درون خزه مرطوب نگاه دارید. اگر انشعابات فرعی اطراف گیاه را قطع نمایید گل های زیباتر و با کیفیت بهتری تولید می شود.

تکثیر گل آنتوریوم

برای تکثیر آنتوریوم در بهار گیاه را از گلدان بیرون آورده آن را تمیز نموده و ریشه آن را همراه با یک یا دو نقطه رویشی تقسیم نمایید و مجددا هر کدام از تقسیمات را جدا گانه در خاک مخصوص خود در گلدان کوچکتر قرار دهید. مراقبت نمایید تا به حد بلوغ گلدهی برسند. رطوبت و گرمای ثابت مورد نیاز آن هاست. از طریق بذر برخی گونه ها را نیز می توان تکثیر نمود. برای گلدهی بیشتر، در زمستان گیاه را در جای خنک قرار دهید.

نظرات