آگهی بنری
تبلیغات بنری
.
خرید بک لینک ویکیوز شرکت نرم افزار عارف رایانه

Loading...

آپوروکاکتوس

27013 06 اسفند 1394 گل و گیاه آسان طب » گل و گیاه » آپوروکاکتوس آسان طب

جنس آپوروکاکتوس (Aporocactus) متعلق به خانواده كاكتوس وداراي شش گونه است.اين گياهان درون گلخانه ها و همچنين به صورت آويزان در بالكن ودرون آپارتمان پشت پنجره ها كه نور كافي داشته با شند خوب رشد مي كنند

آپوروکاکتوس

جنس آپوروکاکتوس (Aporocactus) متعلق به خانواده كاكتوس وداراي شش گونه است.اين گياهان درون گلخانه ها و همچنين به صورت آويزان در بالكن ودرون آپارتمان پشت پنجره ها كه نور كافي داشته با شند خوب رشد مي كنند. آن ها نوعي كاكتوس هستند كه ساقه ها وانشعابات زياد وبلند وآويزان را ايجاد مي نمايند. آن ها با سرعت زيادي رشد نموده و گل هاي فراواني را توليد مي كنند.يكي از گونه هاي متداول A.flagelliformisبومي مكزيك است كه به نام كاكتوس (دم موش)معروف است. اين گياه ساقه هاي نازك و فراواني ايجاد نموده كه شيار دارند با خار هاي كوتاه قهوه اي .در طول ساقه گل هاي زيبا و قرمز لوله اي را در فصل بهار توليد مي نمايند.
اين گياهان به خاك غني كه با كمپوست و خاك برگ مخلوط شده نياز دارند. آن ها را مي توان درون گلدان ودرون سبد هاي آويزان رشد داد. هنگام فصل رشدبه آبياري منظم و همچنين هر دوهفته يك بار به كود مايع كه داراي پتاسيم بالايي باشد نياز دارند. پس از فصل گلدهي گلدان و خاك آن را تعويض نموده وآن را در جاي نسبتا خنك و يا درون گلخانه قرار دهيد. در زمستان آبياري معمول را متوقف نموده ليكن خاك آن را مرطوب نگهداريد و اجازه ندهيد دما پايين تراز Cْ5نزول نمايد.

تکثیر آپوروکاکتوس

آپوروکاکتوس را مي توان از طريق كشت بذر در بهار تكثير نمود. همچنين گياه را مي توان از طريق قلمه زياد كرد. قلمه ها بايستي بين ماه هاي ارديبهشت تا تير ماه از گياه ايجاد شوند. قلمه ها را پس از جدا نمودن از گياه مادر و قبل از آن كه به خاك مرطوب براي ايجاد ريشه انتقال دهيد، سه روز در فضاي باز قرار داده تا رطوبت آن ها كاملا گرفته شود. گاه حشرات ريز ممكن است به گياه آسيب برسانند ولي معمولا گياه عاري از بيماري مي باشد.


نظرات

*

code