کد :27024 07 اسفند 1394 131 دسته : گل و گیاه آسان طب

بیشترگیاهانی که اپی فیلوم نامیده میشوند « اپی فیلوم های» واقعی نبوده بلکه دورگ (هیبرید) بوده و گلهایی بسیار زیبا دارندکه دراوایل تابستان پدیدار می شوند. به سبب داشتن گلهایی شبیه به ارکیده، «کاکتوس ارکیده ای» نیز نامیده می شوند.

اپی فيلوم

اپی فيلوم

اپی فیلوم (Epiphyllum) دارای بیش از 20 گونه است و متعلق به خانواده کاکتوس ها می باشد. آن ها گیاهان چند ساله مناسب گلخانه و آپارتمان می باشند. این کاکتوس ها دارای ساقه های تخت با حواشی موج دار یا گره خورده می باشند(این گونه همچنین به نام ارکید قرمز مشهور است و با شکوفه های قرمز نارنجی بزر گ که شب و روز باز هستند. با خشکی و در سرما به راحتی جوانه می زند). گل های آن ها بزرگ ونمایشی وزنگوله ای شکل می باشند.رشد و نگاهداری آن ها بسیار آسان است. آن ها دارای هیبرید های زیادی با رنگ های متنوعی از گل ها بوده که غالبا به گونه E.akermannii متعلق می باشند. گل های آن ها در اواخر بهار و ابتدای تابستان تولید می شود. اگر چه اپی فیلوم جزء کاکتوس ها محسوب می شود لیکن بر خلاف آن ها به بیابان ها و شن زارهای گرم تعلق ندارد بلکه بومی مناطق جنگلی وگرم و مرطوب آمریکا می باشد لذا آن را می توان به آسانی درون ساختمان و آپارتمان نگهداری نمود چون به آفتاب مستقیم نیاز ندارد. آن را می توان در جایی که نور به خوبی بتابد مانند پشت پنجره قرار دارد.

اپی فیلوم

تکثیر اپی فیلوم

اپی فیلوم را در گلدان محتوی مخلوطی از کمپوست و خاک برگ بکارید. در جایی قرار دهید که نور کافی ولی نه مستقیم به آن بتابد و مرتبا در طول فصول رشد آبیاری نمایید. درزمستان آبیاری را کم کنید ولی هرگز متوقف نکنید در زمستان در جای خنک قرار داده ولی دما نبایستی از Cْ5پایین تر برود. هنگامی که شروع به گلزایی می کند با کود مایع که دارای پتاسیم بالایی است هردو هفته یک بار تغذیه نمایید. اپی فیلوم را می توان از طریق بذر تکثیر نمود لیکن بسیاری از هیبریدها بذر تولید نمی کنند.چنانچه بذر موجود باشد آن ها را در ابتدای بهار بکارید. ساده ترین راه ازدیاد اپی فیلوم از طریق ایجاد قلمه است. از انشعابات جانبی در ماه های بهار و تابستان قلمه هایی تهیه نموده آن ها را چند روز در هوای آزاد قرار دهید سپس در گلدان محتوی کمپوست بکارید، مراقبت نمایید تا ریشه ایجاد نمایند. گلدان ها را به ترتیب که گیاهان بزرگ می شوند تعویض نمایید.

اپی فیلوم ممکن است مورد تهاجم قارچ و باکتری قرار بگیرد و به صورت پوسیدگی های سفید و سیاه دیده شود .گیاهان آلوده باید نابود شوند . ایجاد سوراخ در ساقه که به علت تفاوت شدید در درجه حرارت از روز به شب و سرد شدن سریع در شب است.آفتاب زدگی که باعث زرد شدن ان ها می شود و باید آن ها را به سایه منتقل کرد تا رنگ سبز خود را به دست آورند.ایجاد مناطق خشک در ساقه که به علت پوسیدگی ریشه ایجاد می شوند

برخی از حشرات به ساقه و ریشه آن ها ممکن است آسیب برسانند و یا ریشه ها به وسیله کرم ها آلوده شوند. برخی از علائم غیر عادی در نتیجه حمله ویروس و یا ناهنجاری های فیزیولوژیکی ممکن است در گیاه پدیدار شوند.

نظرات