خانه / گل و گیاه / بگونیا | انواع بگونیا

بگونیا | انواع بگونیا

جنس بگونیا (Begonia) دارای بیش از 900 گونه و متعلق به خانواده بگونیاسه است. آنها گیاهان بسیار ظریف و آسیب پذیری هستند. بگونیا گیاهان همیشه سبزی وبرخی گونه های آنهابرای برگ های زیبا و زینتی خود و گونه های دیگر برای گل های زیبای خود غالبا درون گلخانه ها رشد داده می شوند.برخی گونه ها را میتوان هنگام گل درون آپارتمان وبرخی گونه های دیگرمانندB.rexرابرای زیبایی برگ هامدتی درون ساختمان پرورش داد.این گیاهان چه ازجهت اندازه وچه ازجهت گل وبرگ های زینتی بسیارمتنوع می باشند. بگونیایکی ازنمونه گیاهانی است که گل های تک جنسی تولیدمی نماید.گل های نر بزرگتر،زینتی ونمایشی است ولی گل های ماده کوچکتر هستند.گل های ماده رانیزمیتوان ازطریق تخمدان های زیبا وبالدارآنهاشناسایی نمود.

انواع بگونیا :

بگونیا رکس:

 B.rex یکی ازگونه هایی استکه به خصوص برای زیبایی برگ هایش کشت داده می شود.آنهادرگلخانه هاودرجاهای گرم ومرطوب بهتر رشد می نمایندلیکن آنها را داخل آپارتمان نیز برای مدت زیادی می توان حفظ نمود.برگ های آن بزرگ، سبزتیره ویاسبزکم رنگ و رگبرگ های رنگی بارز است.گل های آنهازینتی و نمایشی نبوده بلکه درگیاهان بالغ به صورت خوشه ای وقرمز کم رنگ تولید می شوند.

دارای برگها به شکل قلب بوده که این برگها دارای لکه ها و حاشیه هایی برنگ سفید سبز نقره ای خاکستری سیاه قرمز می باشد.این گل نیاز به رطوبت دارد و از بهار تا پاییز باید مرتبا ان را ابیاری نمود.هردوهفته یکباربا کود مایع تقویت شود.گلدانها را سال یکبار عوض کرد و انرا در خاکی از پیت ماسه سیلیسی می کارند.تکثیر با قلمه برگ یا تقسیم بوته است

بگونیا رکس

بگونیا تکمه ای:

این گروه دارای ساقه آبدار برگهای گوشت آلود و شاداب است.که بجز رنگ آبی در کلیه رنگ ها دیده میشود.غده ها را باید در حرارت ۱۳ درجه در زیر شاسی در خاک پیت یا مخلوطی از پیت و ماسه کشت نمایند.

وقتی که بوته ها به ارتفاع ۵ سانتی متر رسیدند باید آنها را به گلدانهای کوچک انتقال داد و کمی کود اسبی یا گاوی به انها بدهند.گلهای این بگونیا در خوشه های ۳تایی روی شاخه ظاهر میشوند وگلهای کناری ماده هستد باید گلهای کناری را چید تا گلهای میانی درشت شوند. این بگونیا مخصوص گلخانه است و به رطوبت خیلی زیاد و محل سایه افتاب یا نور غیر مستقیم نیاز دارد.پس از اتمام گلریزان ابیاری را باید کم نمود.پس از پژمرده شدن گلدانها را به حال خود می گذارند تا خشک شود بعد غده ها را بیرون اورده و بعدا ان را به گلدان منتقل میکنند

بگونیای تکمه ای

بگونیا همیشه گل:

این نمونه برای کشت در گلدان مناسب است و میتوان انرا در باغچه کشت نمود.ارتفاع ان ۳۰-۱۵ سانتیمتر است و برگهای ان سبز و گاهی ارغوانی است.

این نوع بگونیا به محل گرم نور افتاب و خاک زهکشی شده نیاز دارد. این گل را از طریق کشت بذر یا قلمه تکثیر می کنند.بذر در اواخر زمستان در جعبه زیر شیشه کشت میشود و نباید انرا با خاک پوشاند بلکه با ماله تخته ای فشار میدهند تا دانه ها به خاک بچسبد. در طول مدت رشد رطوبت زیاد لازم است و نباید سطح خاک خشک شود

بگونیا همیشه گل

تکثیر بگونیا

گیاهان رادرگلدان حاوی کمپوست بکاریدودرجای گرم ومرطوب قرارداده و منظماآبیاری کنید.درزمستان نیازبه آبیاری منظم ندارند.آنهارادرجای خنک قرارداده ومراقب باشیدکه دمای اطاق پایین تراز15Cنیافتد.گیاه به نورکافی ولیکن نه مستقیم نیازدارد.درتابستان برگ های گیاهرامرتبااسپری وترنمایید.هوانیز بایستی به خوبی جریان داشته باشد.برای رشدبهترمی توانیدگلدان را در سینی و یا تشت آب قرا ر دهید(درتابستان).گیاه به گرمایی که بابخاری گازی تولیدشود حساس است.گیاه راهرسال دربهاربهخاک وگلدان تازه منتقل نموده ومنظماباکودمایع تغذیه نمایید.بگونیارامی توان هم ازطریق تقسیم ریشهتکثیرنمود.بگونیا رکس رادرشرایط کاملامساعدگلخانه وبامراقبت زیادمی توان ازطریق برگ نیزتکثیرنمود.

درباره ی آسان طب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code