خانه / گل و گیاه / پامچال | گل پامچال

پامچال | گل پامچال

پامچال(primula) جنس بزرگی است باحدود500گونه متعلق به خانواده پامچال. گل های پامچال گل های زمستانه محسوب می شوندودرزمستان سبزوفعال هستند. گل های برگ ریزونسبتامقاوم وچندساله ای هستندکه دربیشترمناطق دنیابه خصوص نیمکره شمالی ومناطق سردسیری کشت می شوند.

گل پامچال

بسیاری ازگونه ها بومیچین می باشند.تعدادزیادی ازگونه هامناسب گلخانهوکشت درباغچه های سنگی وصخره ای مناطق نسبتاسردمی باشند.برخی گونه هااطراف جویبارهای آب جاری وتعدادی مناسب باغچه های منازل وپارک هادرماه های فروردین و اردیبهشت هستند.به سرعتی که هواگرم میشودگل های آنهاپ‍‍ژمرده شده وگیاه به حالت غیرفعالوتنهابابرگ هابرای مدتی باقی می ماند.برخی ازگونه هایی که مناسب کشت درگلدان ونگهداری درون خانه و آپارتمان بودهمانندP.kewensis،P.malacoidesوP.obconicaبومی چین هستند.گونهP.malacoidesکه یک گیاهزیباباگل های فراوان است.در بسیاری ازمناطق به عنوان گل گلدانی وخانگی کشت می شود.این گل به ارتفاع تا40سانتی متررشدنموده،اگرچه گونه ای چند ساله است لیکن به عنوان گیاه یک ساله کشت می شود.برگ هابه رنگ سبزکم رنگ،پرزداروتخم مرغی بوده بادندان های ریزوکنددرحاشیه.

گل های فراوان وزیبایی برروی ساقه های ظریف گلزاازماه های اسفندتا اردیبهشت تولیدمی شود. گل هابه رنگ های متنوع ارغوانی تاقرمزوسفیدزیبایی خاصی راایجادمی نمایند. ازاین گونه واریته های مختلفی وجود دارد که از نظر رنگ گل هاوکیفیت آنها متفاوتند.برخی از واریته ها با گل هایی معطر مانند chief””Fire بارنگ قرمز آجری گلها ، “Jubilee” بارنگ گل قرمزآلبالویی معطرو”Lilac Queen”باگل های به رنگ آبی وبنفش وجوددارند.گیاه رادرگلدان نسبتاکوچک (8سانتی متر)که حاوی کمپوست است بکاریدباکودمایع هفتگی تغذیه کنید.گلدان راهمیشه نمناک نگهدارید.در زمستان در دمایC13-10نگهدارید.

پامچال پرورش

پامچال گلی مفید برای پوست

خاصیت ادرارآور دارد و از این طریق سموم بدن مانند سدیم، اسید، چربی و … را دفع می کند.
نقش مهمی در بازسازی سلول های بدن دارد.
به طور طبیعی دارای خاصیت ضدباکتریایی، ضد قارچی و ضدعفونی کننده است.
ناراحتی هایی مانند گلودرد و عفونت بینی را به طور موثر درمان می کند.
علایم قبل از قاعدگی و پس از یائسگی را کاهش می دهد.
روغن آن خاصیت ضدافسردگی دارد، در نتیجه استرس و اضطراب را رفع می کند و آرامش بخش است.
تمیزکننده طبیعی پوست است.
با افزایش انقباض عضلات و بافت ها، از افتادگی پوست پیشگیری می کند و چین و چروک را نیز از بین می برد.

پامچال

تکثیر گل پامچال

تکثیر پامچال ازطریق کاشت دانه های رسیده وتازه امکانپذیراست.بذورگونه های مذکورآپارتمانی رامی توانیددرتیرماه ویااسفندوفروردین بکارید.دانه هارادرگلدان یاجعبه های مخصوص محتوی کمپوست سطحی کاشته و خاک زیادی روی آنهانپاشیدآنهارادرجای مخصوص در16Cقرارداده تا رویش نمایند.بهتر است روی بذر را باکاغذ آلومینیوم یا پلاستیک بپوشانید و درمکان سایه نگاهدارید تا گیاهچه ها رویش نمایند.برخی ازبیماری های قارچی وویروسی شایع است وممکن است آسیب هایی رابه گیاه واردنمایند.

درباره ی آسان طب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code