خانه / گل و گیاه / فیکوس | گیاه فیکوس

فیکوس | گیاه فیکوس

جنس فیکوس (Ficus)بیش از 800 گونه ازگیاهان برگ ریز و همیشه سبزدارد و شامل تعدادی ازگیاهان خزنده و بالا رونده نیز می شود و درخانواده توت قراردارد. تعدادی ازگونه های آن مناسب کشت درگلخانه وپاسیو و آپارتمان می باشند.این گونه هابرای برگ های زیبای خود مورد توجه می باشند.

گیاه فیکوس چیست ؟

یکی ازمتداولترین گونه که درگلخانه وآپارتمان کشت می شود F.elasticaاست.این گیاه بومی مناطق گرم ومرطوب آسیاست و به گیاه لاستیکی هندی معروف است.این گیاه درشرایط مناسب ممکن است تایک مترارتفاع رشدنمایدلیکن درمناطق طبیعی خودبه صورت درختچه رشدمی نماید.این گونه بیشتربه صورت تک ساقه ای رشدنموده ودارای فرم های مختلفی است. یکی از واریته های متداول آن F.decoraو دیگری F.tricolorاست.F.decora دارای برگ های بزرگ تخم مرغی سبز تیره شفاف وچرمی است که ممکن است به طول30تا40 سانتی متر رشد نمایند.برگ هابه صورت مارپیچی برروی ساقه منظم شده و دارای دمبرگ های کوتاهی هستند.

رنگ رگبرگ اصلی درزیربرگ هاقرمزاست.جوانه های برگی به وسیله غلاف قرمزرنگ ویاسبزکم رنگ پوشانده شده است.فرم های دیگری وجودداردکه برگ های آنهارنگارنگ است.به موازاتی که گیاه رشدکرده و بالغ می شود و گاه در نتیجه تغییرات شرایط آب و هوایی رنگ گیاه ممکن است تغییراتی بکند.تقریبا همه نمونه های زینتی را بایستی درکمپوست وپیت کاشت.بیشتر نمونه هارادرزمستان دردمای C18-16حفظ نمایید.غالب آنهادمای زمستانی تاC5رانیزتحمل می کنند.گیاه رادر فصل رشدبه خصوص تابستان آبیاری منظمی نماید و آن رادرجایی قراردهیدکه نور کافی به آن برسدلیکن ازنورمستقیم آفتاب دورنگهدارید.گیاه رابه خصوص درفصل تابستان در معرض رطوبت قراردهید.درون گلخانه اطراف گیاه راروزی دویاسه بارآب بریزید.درآپارتمان برگ هارا با پارچه تمیز یا ابر نمناک شسته ومرطوب نگهدارید.هردوسال یک مرتبه درابتدای بهارگلدان و خاک را عوض نمایید. در فصول رشد هر دو هفته یک بار باکود مایع سبک تغذیه نمایید.

تکثیر فیکوس

برای ازدیاد فیکوس ازقلمه استفاده می شود.قلمه های به اندازه 10 سانتی متری راازانشعابات جانبی جدانموده درمخلوطی ازپیت وشن کاشته ودرجای مرطوب ودردمای C18-16قراردهید.پس ازآنکه ریشه ایجادنمودندهرکدام را به گلدان جداگانه ولی کوچک منتقل نمایید.به موازاتی که گیاه رشدمی نمایدگلدان بزرگتر انتخاب نمایید.F.elasticaرانیزمیتوان ازطریق جوانه برگ تکثیرنمود. جوانه برگ راجدانموده همراه باقسمتی ازبرگ درمخلوط پیت وشن کاشته واداربه ایجاد ریشه نمایید.
گیاه فیکوس ممکن است به وسیله حشرات کوچک چسبناک شده وگاه برگ های آن ریزش نمایند.ریشه ممکن است درنتیجه حمله قارچ یاباکتری آسیب ببیند. گاه ممکن است ناهنجاری های فیزیولوژیکی بهگیاه آسیب برساندوموجب زردشدنوریزش برگ هابشود.

فیکوس

هنگامی که برگهای پیر فیکوس شروع به ریختن می کند، گیاه بدمنظره می شود در این حالت آن را از نزدیک سطح خاک قطع کنید تا گیاه دوباره جوان شود. این گیاه به نور کامل اما نه نور مستقیم خورشید نیاز دارد و نمی تواند در سایه رشد مطلوبی داشته باشد.
چون گیاه فیکوس نسبت به خشکی مقاوم است در نتیجه آب زیاد از حد به گیاه آسیب می رساند. در آبیاری اجازه دهید سطح خاک در بین دو آبیاری کاملا خشک شود. در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یک بار آبیاری کافی است. بهترین خاک برای رشد این گیاه مخلوطی از برگ پوسیده و کود حیوانی و خاک رس است. تکثیر این گیاه به صورت قلمه است. توجه داشته باشید که گلدان گیاه مریض را هرگز عوض نکنید چون باعث از بین رفتن گیاه می شود.

درباره ی آسان طب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code