آگهی بنری
درج تبلیغات بنری
.
خرید بک لینک ویکیوز شرکت نرم افزار عارف رایانه

گاستریا | گل گاستریا

27060 11 اسفند 1394 گل و گیاه آسان طب » گل و گیاه » گاستریا | گل گاستریا آسان طب

جنس گاستریا (Gasteria)داراي حدود 70 گونه از گياهان هميشه سبز و بيشتر گلخانه اي متعلق به خانواده سوسني ها است.

گاستریا

جنس گاستریا (Gasteria)داراي حدود 70 گونه از گياهان هميشه سبز و بيشتر گلخانه اي متعلق به خانواده سوسني ها است.برخي نمونه هاي آنهامناسب آپارتمان مي باشند.برگ هاي آنهادراز گوش تيز نوك تيز فشرده وبه صورت مارپيچي نظم گرفته اند.گاه برگ هاسبز با لكه هاي سفيد مي باشندمانندگونه G.maculata.آنهاكلا گياهان كوتاهي راتشكيل مي دهند.گل هاي آنها نسبتا كوچك قرمز و لوله اي است كه بر روي ساقه گلزايي توليدمي شوند.

انواع گاستریا

گاستریای لی لی پوت
بومی آفریقای جنوبی است. ارتفاع آن به 5 تا 8 سانتی متر می رسد که کوچک ترین گونه این جنس است. رگ ها به طول 5 سانتی متر به صورت مارپیچی در اطراف ساقه کوتاهی قرار دارند. برگ ها سبز تیره با لکه های سفید می باشند.

گاستریای خالدار
بومی آفریقای جنوبی است. ارتفاع آن در حدود 20 سانتی متر می باشد. برگ ها نواری شکل، به رنگ سبز تیره، با لکه های سفید، به طول 20 سانتی متر که در انتها دارای خار هستند.

گاستریای گاوزبانی
بومی آفریقای جنوبی است. ارتفاع آن 15 سانتی متر برگ ها مسطح به رنگ سبز تیره با لکه های خاکستری رنگ، به طول 12 تا 15 سانتی متر، که به طور جفت جفت یکی بر روی دیگری قرار می گیرند.

تکثیر گیاه گاستریا

گاستریا گياه تابستاني است و در تابستان رشدخوب وظاهر زيبايي را پيدامي كند.آن را درجايي قرار دهيد كه بيشترين نور را داشته باشد.اگرچه سايه رانيزتحمل مي كند. ازدياد گياه از طريق بذر امكان پذير است و هم ازطريق تقسيم گياه و يا قلمه زدن برگ ها.شما مي توانيدبرگ هاي بالغ رادرتابستان ازبن قطع نموده آنها را در هواي آزاد 3-2 روز قراردهيد و سپس آنها را در گلدان حاوي كمپوست بكاريد تا ريشه ايجادنمايند سپس آنها را به گلدان هاي كوچك منتقل نماييد.گياه ممكن است موردحمله حشرات كوچك قرارگيردوبه برگ ها و ريشه آسيبب رسانند ليكن گاستريا معمولا عاري از بيماري هاي گياهي است .


#

نظرات

*

code