کد :27073 12 اسفند 1394 25 دسته : گل و گیاه آسان طب

آفلاندرا (Aphelandra) متعلق به خانواده آكانتاسه و داراي حدود 200 گونه است. آن ها گياهان هميشه سبز گلخانه اي و آپارتماني را تشكيل مي دهند

آفلاندرا

آفلاندرا

آفلاندرا (Aphelandra) متعلق به خانواده آکانتاسه و دارای حدود 200 گونه است. آن ها گیاهان همیشه سبز گلخانه ای و آپارتمانی را تشکیل می دهند.گونه A.squarosaیکی از گونه های بسیار متداول است که برای برگ های زینتی و گل های زیبای خود مورد توجه زیادی است. برگ های نیزه ای نوک تیز و سبز تیره که غالبا رگبرگ های سفید دارند به صورت متقابل قرار دارند. گل های زیبای آن به صورت فشرده سنبله مانند و پهلودار در انتهای ساقه تولید می شوند. گل های نسبتا کوچک زرد و لوله ای بوده که روی برگ های زرد زینتی ایجاد می شوند. گلزایی معمولا در تابستان صورت می گیرد.
گیاه هنگام گلزایی به آبیاری منظم وزیادی نیاز دارد لیکن در پاییز و زمستان آبیاری بایستی متوقف شده لیکن خاک آن ها نبایستی کاملا خشک شود، یعنی نمناک باشد. افلاندرا به نور کافی نیاز دارد ، لیکن نه نور مستقیم آفتاب . درون گلخانه نبایستی نور شدید به آن ها برسد.گیاهان را اوایل بهار به گلدان هایی جدید با خاک (کمپوست) جدید منتقل نمایید. در زمستان نیز به تغذیه آن با فواصل بیشتر ادامه دهید. در زمستان نباید درجه دما پایین تر از Cْ10 باشد.

گل آفلاندرا

تکثیر گل آفلاندرا

در هنگام تکثیر پس از گلزایی گیاه را تا پایین قطع نمایید به صورتی که 4-2برگ از آن باقی بماند . این کار موجب رویش جوانه ها در پایین می شود. جوانه ها را پس از آن که حدود 10 سانتی متر رشد کردند قطع نموده و در مخلوطی از ماسه و پیت فرو برده و در جای گرم و مرطوب قرار دهید تا ایجاد ریشه نمایند. سپس آن ها را به گلدان های جدا گانه منتقل نمایید.
گاه ممکن است حشرات ریز و یا عدم تغذیه مناسب موجب از بین رفتن زیبایی برگ ها بشوند.

در زمستان نباید آفلاندرا را در جای سرد قرار داد .در بهار باید گلدان آفلاندرا را عوض کرد و در محل روشن و مناسب رشد قرار داد.

برچسپ ها

نظرات