کد :27089 15 اسفند 1394 33 دسته : گل و گیاه آسان طب

جنس بيل برگيا (Billbergia) متعلق به خانواده آناناس و داراي حدود 50 گونه و تعداد زيادي هيبريد است. بيل برگيا گياهان هميشه سبزي هستند و غالب آن ها روي گياهان ديگر به صورت اپي فيت رشد مي نمايد

بيل برگيا

بيل برگيا

جنس بیل برگیا (Billbergia) متعلق به خانواده آناناس و دارای حدود 50 گونه و تعداد زیادی هیبرید است. بیل برگیا گیاهان همیشه سبزی هستند و غالب آن ها روی گیاهان دیگر به صورت اپی فیت رشد می نماید. برخی از آن ها را می توان در گلخانه و درون آپارتمان و ساختمان رشد داد. یکی از گونه ها با گل های بسیار زیبا و برگ های گراس مانند کلفتB.pyramidalisاست که 40-35سانتی متر ارتفاع رشد می نماید. برگ های گیاه نسبتا پهن و به صورت دسته جمعی (Rosette)در پایین گیاه قرار دارند. گل ها به صورت سنبله کوتاهی از وسط برگ ها رشد نموده و دارای ساقه گلزای پشم آلودی می باشد و به وسیله برگ های قرمزی احاطه می شوند. گل های قرمز نسبتا کوچک زنگوله مانندی را با حواشی سبز به صورت تجمعات تولید می نماید.
خاک گلدان از پیت و خاک برگ و بایستی عاری از آهک و گچ بوده و کمی اسیدی باشد. در فصول رشد مرتبا با کود مایع تغذیه نمایید. برگ ها که به هم نزدیک هستند در وسط مخزنی را ایجاد می نمایند که بهتر است به وسیله آب پر شود. خاک بایستی با زهکشی باشد تا نشست کامل صورت پذیرد.

تکثیر بیل-برگیا-2

تکثیر گیاه بیل برگیا

بهترین راه تکثیر بیل برگیا از طریق جوانه هایی است که از نزدیک پایه گیاه بالغ تولیدمی شوند. اجازه دهید تا جوانه ها حداقل به اندازه گیاه مادر رشد نمایند. سپس آن ها را از نزدیک ساقه اصلی گیاه مادر قطع نمایید جوانه های قطع شده را یک یا دو روز در هوای آزاد قرار دهید تا از رطوبت آن ها کاسته شود. سپس آن ها را در گلدان و خاک قبلی قرار دهید و خاک را مرطوب نگه داشته تا جوانه ها ریشه ایجاد نمایند. جوانه ها نبایستی در عمق خاک قرار گیرند (سطحی نشاشوند).

برچسپ ها

نظرات