کد :27095 16 اسفند 1394 112 دسته : گل و گیاه آسان طب

جنس پاندانوس (Pandanus)داراي حدود 600 گونه و در خانواده پانداناسه قرار دارد. اين گياهان متعلق به مناطق گرم و مرطوب بوده و به صورت هميشه سبز هستند.

پاندانوس

پاندانوس

جنس پاندانوس (Pandanus)دارای حدود 600 گونه و در خانواده پانداناسه قرار دارد. این گیاهان متعلق به مناطق گرم و مرطوب بوده و به صورت همیشه سبز هستند. در شرایط مناسب رشد آن ها زیاد بوده و درختچه ای می شوند. این گیاهان برای برگ های زیبای خود که شبیه آناناس است مورد توجه کشت در گلخانه هستند. برخی از آن ها نیز در آپارتمان کشت می شوند مانند گونه های P.sanderiو P.neitchii.گونه P.sanderiبومی گینه نو است. این گیاه به ارتفاع یک متر و بیشتر رشد می کند. برگ ها فشرده و گسترده هستند به طوری که ساقه دیده نمی شود، برگ ها بزرگ سبز ملایم تا حدی خاردار و دارای نوار های باریک طلایی هستند و تا بلندی 60 سانتی متر و بیشتر رشد می کنند.
پاندانوس در شرایط مناسب رشد زیادی می کند. آن ها را در کمپوست پیت بکارید در جای گرم قرار دهید. این گیاهان به دمای حدود Cْ15-10 در زمستان نیاز دارند. در بهار و تابستانبه آب منظم و فراوانی نیاز دارند و همچنین به جای مرطوب لیکن در زمستان خاک بایستی تنها مرطوب تنها نگهداشته شود. در تابستان هوای گلخانه و آپارتمان بایستی جریان داشته باشد. از نور مستقیم تابستان دور نگهدارید. درون آپارتمان به خصوص در تابستان گلدان را می توان درون تشت و سینی بزرگتری که حاوی آب است قرار داد تا رطوبت بیشتری برای گیاه تامین شود. گیاه را هر سال در گلدان و خاک جدید قرار دهید تا هنگامی که گیاه به حد کافی و مناسب بزرگ شود.گیاه بالغ چنانچه به حدی بزرگ شود که ریشه ها گلدان را پر کرده و به آن فشار وارد آورند مجددا آن را تعویض نمایند. جابه جایی گل را در بهار انجام دهید. در ماه های بهار و تابستان گیاه را با کود مایع هر 10 روز تا دو هفته یک بار تغذیه نمایید.

پاندانوس

تکثیر پاندانوس

برای ازدیاد گیاه می توانید از جوانه هایی که در اطراف و پایین آن می رویند استفاده نمایید. جوانه ها را که به صورت گیاهچه رشد می کنند در بهار قطع نموده آن ها را در کمپوست بکارید و در جای مرطوب و در Cْ24 قرار دهید تا ریشه تولید نمایند سپس آن ها را به گلدان مناسب حاوی کمپوست و پیت منتقل نمایید.
پاندانوس معمولا عاری از آفات و بیماری های گیاهی است.

برچسپ ها

نظرات