کد :29639 02 مرداد 1395 116 دسته : سلامت همیار آسان طب

گرفتگی عضلانی یکی از علل درد ساق پا است . این گرفتگی اکثرا کل ساق پا را در گیر خود میکند و از عوارض ان سفت شدن و دردناک شدن ساق پا است . این گرفتگی گاهی بدلیل خستگی عضلانی، گرما و کم آبی اتفاق می افتد .

علل درد ساق پا

علل درد ساق پا

درد ساق پا گاهی پشت سر هم و پیوسته است و گاهی هم بصورت متناوب و یک در میان . این درد گاهی ناگهانی شروع می شود و گاهی به صورت تدریجی و کم کم . این درد وحشتناک گاهی شخص را از کار کردن و زندگی روزمره باز می دارد .

4 مورد از علل درد ساق پا و شرح مختصر

درد ساق پا علل مختلفی دارد . برخی علل درد ساق پا عبارتند از :

علل درد ساق پا : گرفتگی های عضلانی

گرفتگی عضلانی یکی از علل درد ساق پا است . این گرفتگی اکثرا کل ساق پا را در گیر خود میکند و از عوارض ان سفت شدن و دردناک شدن ساق پا است . این گرفتگی گاهی بدلیل خستگی عضلانی، گرما و کم آبی اتفاق می افتد . سالمندان، ورزشکاران استقامتی و ورزشکارانی که آمادگی بدنی خوبی ندارند دچار این گرفتگی عضلانی و درد ساق پا می شوند .

علل درد ساق پا : درگیری و التهاب بافت نرم اتصال دهنده عضلات ساق پا به استخوان ها

نام دیگر این مشکل شین اسپلینت می باشد . دنبال دویدن و پریدن بر روی سطوح سخت پیش زمینه ی اصلی این مشکل است . همچنین در اثر صافی کف پا ممکن است به این مشکل دچار شوید . برای درمان این مشکل در مرحله اول باید کامل معاینه بشوید. بعد از ان ورزشهای کششی و قدرتی لازم تجویز خواهد شد .

علل درد ساق پا : التهاب تاندونهای ساق پا مانند تاندونیت آشیل

این مشکل که یکی از مهمترین علل درد ساق پا است اکثرا در قسمت پایینی ساق و نزدیک استخوان پاشنه اتفاق می افتد . این نکته را یاداوری میکنیم که در صورت التهاب شدید تاندون آشیل و درمان نکردن آن حتی احتمال پارگی این تاندون هم وجود دارد . پس هر چه زودتر باید برای درمان این مشکل به پزشک مربوطه مراجعه کنید تا بعد از معاینه کامل بتواند شما را درمان کند . درمان زنبورگزیدگی با داروهای گیاهی را مطالعه کنید .

علل درد ساق پا : شکستگی استخوان ساق

شکستگی استخوان ساق پا گاهی بر اثر ضربه مستقیمی است که به پا خورده است . به گزارش آسان طب ،گاهی هم میتواند در اثر یک ضربه غیر و ضربات مکرر تجمعی وارد شده به استخوان باشد که در اصطلاح شکستگی استرسی نام دارد . عوامل مستعد کننده شکستگی استخوان ساق شامل افزایش فشار تمرینی در ورزشکاران، صافی کف پا، کمبود ویتامین د و… می باشد . برای درمان این آسیب پیشنهاد میکنیم ، پس از معاینه دقیق و انجام آزمایشات و رادیولوژی های لازم توسط پزشک متخصص آن را درمان کنید .

نظرات