کد :32609 04 آذر 1395 24 دسته : گالری همیار آسان طب
رادیوگرافی قفسه سینه

رادیوگرافی قفسه سینه

رادیوگرافی قفسه سینه  یک نمونه عکس است که از قفسه سینه ما برای شناسایی علت درد در قفسه سینه گرفته می شود. در این بخش از مجله پزشکی آسان طب چند نمونه عکس رادیوگرافی قفسه سینه را در اختیارتان گذاشتیم و عنوان کردیم که هر کدام از این عکس ها مخصوص چه مشکلی است . امیدواریم از مشاهده این تصاویر و توضیح آن بهره مند شوید. با ما همراه باشید.

خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

 توجه شما را به دیدن این تصاویر جلب میکنیم :

عکس قفسه سینه نرمال

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

قفسه سینه نرمال

++++++++++++++++++++++++++++++

بزرگ شدن قلب یا هیپرتروفی قلب

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

بزرگ شدن قلب یا هیپرتروفی قلب

++++++++++++++++++++++++++++++

پنوموتراکس

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه : عکس پنوموتراکس

++++++++++++++++++++++++++++++

افیوژن پلور

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

آموزش خواندن عکس رادیولوژی قفسه سینه : افیوژن پلور

++++++++++++++++++++++++++++++

سندرم زجر تنفسی بالغین ARDS

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

سندرم زجر تنفسی بالغین ARDS

++++++++++++++++++++++++++++++

فیبروز ریه یا نمای لانه زنبوری ریه

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

فیبروز ریه یا نمای لانه زنبوری ریه

++++++++++++++++++++++++++++++

CHF نارسایی مزمن قلب

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

CHF نارسایی مزمن قلب

++++++++++++++++++++++++++++++

ادم ریه

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

ادم ریه آموزش خواندن عکس رادیولوژی ریه

++++++++++++++++++++++++++++++

توبرکلوزیس -بیماری سل

آموزش خواندن عکس رادیوگرافی قفسه سینه

توبرکلوزیس -بیماری سل

امیدواریم بتوانید از این تصاویر  ( در آسان طب asanteb.com ) برای تفسیر عکسهای رادیوگرافی قفسه ی سینه بهره برده باشید.

نظرات

*

code