جملات سقراط برای موفقیت در زندگی - آسان طب
پنج شنبه 23 آذر 1396
خانه » موفقیت » جملات سقراط برای موفقیت در زندگی

جملات سقراط برای موفقیت در زندگی

جملات سقراط موضوع این بخش از مجله آسان طب است . در اینجا برخی از سخنان سقراط فیلسوف مشهور را در اختیارتان می گذاریم. این سخنان حاصل سالها تلاش و درس اموزی او از زندگی است. پیشنهاد می کنیم شما هم این جملات زیبا را برای دیگران به اشتراک بگذارید تا دیگران هم از مطالعه ان لذت ببرند.

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده
سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود. سخنان سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم.سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند؛ یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط آسان طب

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است.سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که کارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس نمی‌داند، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

فردی که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی کند. پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

با عاقل مشورت کن، چون فکر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مکن، زیرا که او تابع هوای نفس باشد. مشورت مکن با آن که محاط زمان است، بلکه مشورت کن با آن که محیط به زمان باشد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

یک زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

زندگی کوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

داروی خشم، خاموشی است. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم پدیدار شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

انتقام، دلیل سبکی عقل و پستی روح است. سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است.سقراط

سخنان سقراط و سخنان آموزنده

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنکه زنده باشی تا بخوری. سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و جملات آموزنده

دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم.سقراط

جملات سقراط و جملات آموزنده

آنگونه باش که می خواهی به نظر برسی.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند، و آن این که هیچ چیز نمی دانم.سقراط

سخنان سقراط و  سخنان آموزنده

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط

جملات سقراط و  سخنان آموزنده

تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط

سخنان سقراط و   سخنان آموزنده

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

جملات آموزنده و سخنان آموزنده

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار کشته شوم.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و  سخنان آموزنده

هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط

جملات آموزنده و سخنان آموزنده

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

سخنان سقراط و جملات سقراط و  سخنان آموزنده

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.سقراط

جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط

سخنان سقراط و سخنان آموزنده

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.سقراط

جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش.سقراط

 جملات سقراط و  سخنان آموزنده

ابله ترین دوستان ما خطرناکترین دشمنان هستند. سقراط

سخنان سقراط و  سخنان آموزنده

 

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شکایت می بندند.سقراط

 جملات سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. سقراط

سخنان سقراط و جملات آموزنده و سخنان آموزنده

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط

سخنان سقراط و  جملات آموزنده و سخنان آموزنده

من جز یک چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.سقراط

امیدواریم از مطالعه این بخش بهره کافی را برده باشید. سعی کنید این جملات را بارها مرور کرده و در زندگی خود استفاده کنید.

همچنین ببینید

مهارت پاسخ دهی

مهارت پاسخ دهی در تعاملات اجتماعی را بیاموزید؟

یکی از مهم ترین مهارت های اجتماعی که در گروه های آموزشی آموخته می شود، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code