خانه / بایگانی برچسب: خواص گل پامچال

بایگانی برچسب: خواص گل پامچال

پامچال | گل پامچال

پامچال گل

پامچال(primula) جنس بزرگی است باحدود500گونه متعلق به خانواده پامچال. گل های پامچال گل های زمستانه محسوب می شوندودرزمستان سبزوفعال هستند. گل های برگ ریزونسبتامقاوم وچندساله ای هستندکه دربیشترمناطق دنیابه خصوص نیمکره شمالی ومناطق سردسیری کشت می شوند. گل پامچال بسیاری ازگونه ها بومیچین می باشند.تعدادزیادی ازگونه هامناسب گلخانهوکشت درباغچه های …

ادامه نوشته »