راه های درمان فوبیای اجتماعی - آسان طب
خانه » بایگانی برچسب: راه های درمان فوبیای اجتماعی

بایگانی برچسب: راه های درمان فوبیای اجتماعی

از فوبیای اجتماعی و هراس گذر کنید

فوبیای اجتماعی

فوبیای اجتماعی، ترس از یک یا چند موقعیت است که شخص در مواجهه با آنها دچار اضطراب شدید می شود، به طوری که عملکردش تحت الشعاع قرار می گیرد. این فرد ترس از این دارد که مورد نظاره و قضاوت دیگران قرار بگیرد.  همین که نوبت به او می رسد، دست و پایش را گم …

ادامه نوشته »