خانه / بایگانی برچسب: رفتاری مناسب بر شکوفایی کودک

بایگانی برچسب: رفتاری مناسب بر شکوفایی کودک

رفتاری مناسب بر شکوفایی کودک

شکوفایی کودک

خود بیانگری و (کمی) خود کنترلی برای شکوفایی کودک از ۳ تا ۵ سالگی، کودکان در توانایی بیان خودشان به کمک کلمات کمی راحت تر می شوند. در خلال این سال ها، کودکان خردسال خودکنترلی بیشتری به دست می آورند و کم کم یاد می گیرند که به جای تکیه …

ادامه نوشته »