خانه / بایگانی برچسب: فرد داغدار

بایگانی برچسب: فرد داغدار

چگونه به فرد داغدار دلگرمی بدهیم

چگونه به فرد داغدار دلگرمی بدهیم

رفتارهای فردی و اجتماعی ما، بخشی از آموخته هایمان از محیط و فرهنگ پیرامونمان است. در جوامع سازمان یافته بسیاری از این بدیهی ترین و ساده ترین مسایل و رفتارهای بین فردی، به روشهای گوناگون و از طرف نهادهای مختلف به شهروندان آموزش داده میشود. هرچند با رجوع به منطق، …

ادامه نوشته »