مبارزه با لکه آجری یونجه - آسان طب
چهارشنبه 1 آذر 1396
خانه » بایگانی برچسب: مبارزه با لکه آجری یونجه

بایگانی برچسب: مبارزه با لکه آجری یونجه

بیماری لکه آجری یونجه و نحوه مبارزه

بیماری لکه آجری یونجه

بیماری لکه آجری یونجه یکی از بیماریهای مهم یونجه است که اخیرا در مزارع خوزستان و بالاخص روی واریته یونجه بغدادی شیوع یافته  و نظر به اهمیت موضوع بیماری مزبور توسط مهاجر شجاعی و ابراهیمی ، محققین گروه امراض نباتی دانشکده کشاورزی اهواز مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه این مطالعات در نشریه شماره 1 …

ادامه نوشته »