خانه / بایگانی برچسب: معرفی گل

بایگانی برچسب: معرفی گل

دراسینا مارگیناتا | گیاه دراسنا

دراسینا

دراسینا (Dracaena) دارای بیش از 40 گونه ازگیاهان همیشه سبز است که گاه به صورت بته ای رشد می نمایند و متعلق به خانواده آگاو می باشند. این گیاهان برگ های زیبا و نخل مانندی را با رنگ های متنوع ایجاد نموده و گاه به حالت بته ای و درختی …

ادامه نوشته »

حسن یوسف | انواع گل حسن یوسف

حسن یوسف

حسن یوسف (Coleus)دارای بیش از 150گونه ومتعلق به خانواده نعناعیان است.آنها گیاهان همیشه سبز چند ساله و برای گلخانه و آپارتمان مناسب هستند. آنها برای برگ های زینتی و رنگی خود مورد توجه می باشند.یکی از گونه های متداول در گلخانه و آپارتمان C.blumeiاست که به بلندی 50- 40 سانتی …

ادامه نوشته »

گازمانیا | گل گازمانیا

گازمانیا

گازمانیا یا گوزمانیا(Guzmania) متعلق به خانواده آناناس می باشد.این جنس دارای حدود 110 گونه از گیاهان چندساله همیشه سبز است که مناسب کشت در گلخانه، پاسیو و آپارتمان می باشند.گیاهان زینتی گازمانیا عمدتا به صورت اپی فیت در طبیعت رشد می کنند.البته چند نمونه آن را در گلدان ودر خاک …

ادامه نوشته »

گاستریا | گل گاستریا

گاستریا

جنس گاستریا (Gasteria)دارای حدود 70 گونه از گیاهان همیشه سبز و بیشتر گلخانه ای متعلق به خانواده سوسنی ها است.برخی نمونه های آنهامناسب آپارتمان می باشند.برگ های آنهادراز گوش تیز نوک تیز فشرده وبه صورت مارپیچی نظم گرفته اند.گاه برگ هاسبز با لکه های سفید می باشندمانندگونه G.maculata.آنهاکلا گیاهان کوتاهی …

ادامه نوشته »

فیکوس | گیاه فیکوس

فيكوس

جنس فیکوس (Ficus)بیش از 800 گونه ازگیاهان برگ ریز و همیشه سبزدارد و شامل تعدادی ازگیاهان خزنده و بالا رونده نیز می شود و درخانواده توت قراردارد. تعدادی ازگونه های آن مناسب کشت درگلخانه وپاسیو و آپارتمان می باشند.این گونه هابرای برگ های زیبای خود مورد توجه می باشند. گیاه …

ادامه نوشته »

شمعدانی | گل شمعدانی

شمعدانی

جنس شمعدانی (Pelargonium) دارای حدود 250 گونه است و در خانواده شمعدانی قرار دارد.این گیاهان به اشکال و فرم های متنوع یافت می شوند.مناسب رشد در باغچه،گلخانه وبرخی نمونه هانیز مناسب آپارتمان می باشند.شمعدانی گیاه مورد علاقه ایرانیان است.آنهاباگل های زیبای خودباکمترین توجه کاشت ونگهداری میشوند. گل شمعدانی برخی از …

ادامه نوشته »

پامچال | گل پامچال

پامچال گل

پامچال(primula) جنس بزرگی است باحدود500گونه متعلق به خانواده پامچال. گل های پامچال گل های زمستانه محسوب می شوندودرزمستان سبزوفعال هستند. گل های برگ ریزونسبتامقاوم وچندساله ای هستندکه دربیشترمناطق دنیابه خصوص نیمکره شمالی ومناطق سردسیری کشت می شوند. گل پامچال بسیاری ازگونه ها بومیچین می باشند.تعدادزیادی ازگونه هامناسب گلخانهوکشت درباغچه های …

ادامه نوشته »