مهارت های موثر - آسان طب
خانه » بایگانی برچسب: مهارت های موثر

بایگانی برچسب: مهارت های موثر

مهارت در ارتباط با کودکان

مهارت در ارتباط با کودکان

مهارت در ارتباط با کودکان داشتن مهارت های موثر برقراری ارتباط چیزی فراتر از دانستن چگونگی صحبت است. کودکان به یک راهنما احتیاج دارند تا به آنها اثرات متقابل رفتاری، گفتاری، نوشتاری و الکترونیکی برقرار ارتباط را آموزش دهد.  شما می توانید از نقش پذیری و القاء نقش به کودکان برای آموزش آنها استفاده کنید …

ادامه نوشته »