خانه / بایگانی برچسب: نحوه کاشت آناناس

بایگانی برچسب: نحوه کاشت آناناس

درخت آناناس | بوته آناناس

آناناس

آناناس Ananas متعلق به خانواده آناناس است.اگرچه گیاه گلخانه ای می باشد لیکن گاهی درون ساختمان وآپارتمان نیز نگهداری می شود به شرط آن که درجای گرم ودرنورکافی قرارداده شود.چندگونه از آنهادرخاک رشدنموده وتولیدمیوه که به آناناس تجاری معروف است A.comosus می نمایند ازجمله گونه گیاهان برای داشتن برگ های …

ادامه نوشته »