مطالبی با برچسپ "آبله مرغان کودکان"

  • 635640040801816146

    نشانه های آبله مرغان در کودکان

    آبله مرغان در کودکان معمولا بین یازده تا نوزده روز بعد از ابتلا ، شدید می شود . می توان کودک را شش روز بعد از بیرون ریختن دانه ها به مدرسه فرستاد . تاول های ترکیده و خشک شده بیماری را انتقال نمی دهند و دلیلی برای قرنطینه کردن کودک نیستند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی