مطالبی با برچسپ "آفت گل حسن یوسف"

  • حسن یوسف

    حسن یوسف | انواع گل حسن یوسف

    حسن یوسف (Coleus)دارای بیش از 150گونه ومتعلق به خانواده نعناعیان است. آنها گیاهان همیشه سبز چند ساله و برای گلخانه و آپارتمان مناسب هستند. آنها برای برگ های زینتی و رنگی خود مورد توجه می باشند

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی