مطالبی با برچسپ "اثار طلاق"

  • Tsunami divorce-

    سونامی طلاق در ایران

    افزایش تاسف بارآمار طلاق مخصوصا در سه سال گذشته باعث شده تا نهادها و سازمانهای دولتی به فکر چاره افتاده و با سیاست گذاریهای مختلف قصد پیشگیری از این آسیب را دارند.

  • طلاق

    طلاق آخر خط

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی