مطالبی با برچسپ "احساسات مردها"

  • مردها

    احساسات خاموش مردها در زندگی

    اسمشان بد در رفته ، مردها را می گویم ، بخاطر صدای مردانه و ظاهرشان گمان می کنیم سر سخت تر از آن هستند که نیاز روحی داشته باشند. دلمان قرص است که مردمان مرد است

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی