مطالبی با برچسپ "اقدامات اولیه مسمومیت"

  • 11150_676

    اقدامات لازم و اولیه در مسمومیت کودکان

    سیگار و تنباکو ، اسید بوریک ، آسپرین ، قرص های ویتامین ، محلول های محتوی آهن ، اسپری های گیاهی و حشرات ، بعضی از گیاهان ، استون ، عطر ، مایع ظرفشویی و امثال اینها برای کودک یک ساله حکم سم را دارند و موجب مسمومیت کودکان می شوند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی