مطالبی با برچسپ "انتقال اسهال خونی"

  • Symptoms-diarrhea-bloody

    راههای درمان و پیشگیری از اسهال خونی

    اسهال خونی یکی از بیماری های شایع از التهاب روده است که دیر اقدام کردن برای درمان ان منجر به سرطان روده می گردد . چرا که بیماری هایی مثل اسهال خونی که باعث تحریک شدن روده می شود روده را به شدت در گیر می کند . این بیماری ها شامل دو گروه کرون و کولیت است .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی