مطالبی با برچسپ "انجیر خشک"

  • 2ازگیل

    انجیر سرطان کُش

    درخت انجیر از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و از آن استفاده زیادی می‌شده است. در تورات از این درخت نام برده شده و اشعیای نبی ، خرقیا پادشاه آن زمان را در حدود 700 سال قبل از میلاد با انجیر مداوا کرده است

  • انجیر، خواص و فواید انجیر

    انجیر، خواص و فواید انجیر

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی