مطالبی با برچسپ "انواع سنگ کلیه"

  • درمان-سنگ-کلیه

    سوزاندن سنگ کلیه به سبکی نو

    سنگ کلیه در مردان بسیار شایع است همچنین سنگ کلیه در بین سفید پوستان بسیار شایعتر از سیاه پوستان است سنگ کلیه کوچکتر معمولا دفع میشوند و مشکلی ایجاد نمیکنند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات