مطالبی با برچسپ "برنامه غذایی مناسب برای سالمندان"

  • 611113_871

    پیشنهادهایی برای رژیم غذایی افراد مسن

    در رژیم غذایی افراد مسن باید گوشت سفید ، میوه ، سبزی ، لبنیات کم چرب و غذاهای پخته شده زیاد گنجانده شود و تاجایی که می توانند از مصرف گوشت قرمز ، غذاهای سرخ شده ، چربی ، شکر و نمک خودداری کنند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی