مطالبی با برچسپ "بهداشت ناخن ها"

  • nail_art_designs-images

    بهداشت ناخن و سلامت آن

    از آنجا که زیر ناخن محل مناسبی برای تجمع کثافات است ، بنابراین برای رعایت بهداشت ناخن ، بلند بودن ناخن می تواند سبب انتقال میکروب ها و تخم انگل ها به مواد غذایی شود و یا با دست دادن به دیگران ، برای دیگران مشکلاتی ایجاد کند ، لذا همواره باید ناخن ها را کوتاه نگاه داشت .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی