مطالبی با برچسپ "بیماری آرتروز زانو"

  • 2947_orig

    آرتروز زانو در افراد چاق بیشتر است

    شایعترین آرتروز مفاصل محیطی در ایران آرتروز زانو می باشد که با شیوع بیشتری در زن ها دیده می شود تا در مردها . در ایران آرتروز زانو شایعتر از نقاط دیگر دنیا می باشد و نسبت زن به مرد به بیش از 10 به 1 می رسد .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی