مطالبی با برچسپ "بیماری انورکسیا"

  • v9Aa2644VY

    آنورکسیا نوعی از اختلالات غذایی

    آنورکسیا یا کم خوری عصبی به چند طریق آغاز می شود . بعضی زنان مبتلا به آنورکسیا ، ابتدا اندکی چاق بوده اند . بعد ، حرف یکی از دوستان یا آشنایان ، حتی بسیار معصومانه ، مثل «کمی چاق شده ای » باعث می شود که انها سخت رژیم غذایی بگیرند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی