مطالبی با برچسپ "بیماری لکه اجری یونجه"

  • 4536754

    بیماری لکه آجری یونجه و نحوه مبارزه

    بارزترین نشانه های بیماری لکه آجری یونجه ، ظهور لکه های آجری رنگ با حاشیه قهوه ای روی برگهای یونجه است . بهترین راه مبارزه با بیماری لکه آجری یونجه ، برداشت محصول در اولین فرصت پس از پیدایش اولین لکه روی برگ می باشد . این عمل از ازدیاد و گسترش لکه و بالنتیجه از خشک شدن و از بین رفتن بوته یونجه جلوگیری می کند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی