مطالبی با برچسپ "بیماری ویپلاش"

  • amin_بیماری 2_vayer 111

    بیماری ویپل ( لیپودیستروفی روده )

    نشانه های همراه بیماری ویپل می تواند شامل تب 54% ، خیز ، سروزیت ( پلورزی ، پریکاردیت ، آندوکاردیت ) ، پنومونی ، کاهش فشار خون ، لنف آدنوپاتی 54 درصد ، هیپرپیگمانتاسیون 54 درصد ، ندول های زیر پوتس ، چماقی شدن ( کلابینگ ) و یووئیت باشند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی