مطالبی با برچسپ "تاریخچه ریش"

  • ریش

    او ریش دارد پس قابل احترام است!

    ریش داشتن امری تازه نیست و شواهد حاکی از آن است که از همان ابتدای پیدایش انسان ، مردان همواره ریش داشته اند همچنین ریش اعتماد به نفس آقایان را زیادتر میکند.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی