مطالبی با برچسپ "تجاوز جنسی چیست ؟"

  • c7f89e31f65b193c3745ce9715b817eb

    سوء استفاده جنسی از کودکان چیست ؟

    یک نوع خاص سوء استفاده جنسی از کودکان ( اینسست incest ) یا زنای محارم است .اینسست اشاره به روابط جنسی با خویشاوندان خونی دارد . متاسفانه تعداد زیادی از سوء استفاده های جنسی با کودکان ، از جمله تجاوز جنسی ، را خویشاوندان انجام می دهند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی