مطالبی با برچسپ "تست شنوايي سنجي گوش"

  • شنوایی-سنجی

    تست شنوايي سنجي گوش را جدی بگیرید

    گوش به سه قسمت تقسيم ميشود. گوش خارجي (بيروني) شامل قسمتهايي است كه شما مي توانيد ببينيد كه لاله گوش ناميده ميشود، و يك ساختار باريك مجرايي كه كانال گوش ناميده ميشود. در انتهاي كانال پرده صماخ قرار دارد. پرده صماخ گوش خارجي را از مياني جدا مي كند. پرده صماخ يك غشاء است كه محكم كشيده شده و كمي شبيه پوست يك طبل است.

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی